Chess School Mint

Šachová škola Mintu nabízí dětem a žákům rozšířenou výuku šachu. Děti naší školy mají běžnou výuku obohacenou o šachové problémy a studium královské hry.

Děti, které do naší školy nechodí, mohou využít tréninkové skupiny dle dosažené úrovně šachových schopností.


K čemu šachy?

Kromě zaujetí, napětí a okamžitých pocitů při hře samotné, šachy dlouhodobě:

 • rozvíjí schopnost se nezávisle a zodpovědně rozhodovat, a to i na abstraktní úrovni,
 • učí přebírání zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a dále podporují systematický přístup k učení se z vlastních chyb, 
 • zvyšují jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnost číst,
 • pěstují logické, kritické a kreativní myšlení, 
 • podporují samostatnost při řešení problémů, volbu vhodného způsobu,
 • napomáhají rozhodování se v časové tísni, 
 • prodlužují schopnost soustředění,
 • učí plánovat a organizovat si čas, 
 • budují pevnou vůli,
 • ... a rozvíjí řadu dalších schopností a dovedností.

Pro koho je šachová škola určená?

 

Pro mladé hráče, kteří chtějí systematicky, pravidelně a dlouhodobě zlepšovat své šachové schopnosti a dovednosti. Pro zařazení alespoň do tréningové skupiny A je potřeba základní znalost šachu (zejména pohyb figur, notace, základní strategie zahájení, střední hry i koncovek).

Takové úrovně dosahují většinou děti, které již nějakou dobu docházely do šachového kroužku a účastnily se alespoň několika šachových turnají. 


Jak je výuka organizovaná?

Výuka probíhá v tréningových skupinách. V každé skupině je maximálně 6 účastníků. Ve školním roce 2022/2023 otevíráme tři tréningové skupiny A, B, C dle šachové úrovně hráčů. 

Skupinová práce v šachu podporuje vzájemné učení a napomáhá dětem nahlížet do jiných způsobů řešení. To je dlouhodobě dobré pro odhalování strategií protihráčů a vlastnímu rozšíření repertoáru zvyklostí. Pomáhá při vyhodnocování strategií hry a komunikaci volby řešení. 

Zároveň spolu skupiny spolupracují při společných výjezdech. Výjezdy se konají 5x ročně o víkendech. Termíny budou brzy stanoveny tak, aby se nepřekrývaly s termíny důležitých turnajů. Náplní výjezdů je rozšířená šachová příprava a další sportovní vyžití.

Pro studenty šachové školy bude rovněž zajišťována organizace a doprovod na šachové akce a trenérská podpora na turnajích. 


Rozvrh 2022/2023

Skupina APondělí 15.00 - 16.30
Čtvrtek 15.00 - 16.30
Skupina BPondělí 16.40 - 18.10
Středa 15.00 - 16.30
Skupina CStředa 16.40 - 18.10
Čtvrtek 16.40 - 18.10

Jak se dozvím, do jaké skupiny mé dítě patří?

Každá ze skupin je určena úrovní dovedností. Určení tréningové skupiny vhodné pro daného hráče  probíhá při  osobní konzultaci hráče a trenéra, při které dojde k základnímu posouzení jeho dosahované úrovně v základních oblastech. Každý hráč je jiný, při hře preferuje jiné strategie, je potřeba ovšem zajistit rozvoj ve všech částech partie. Zařazení do skupiny předpokládá solidní základy znalostí nižší skupiny (viz zde).

Konzultace obvykle trvá 40 minut.Rámcový obsah témat ve skupinách

Skupina A

 • Taktika
  - Taktické obraty (dvojí úder, odtažný a dvojšach, zavlečení, odlákání)
  - Kombinace (jedno- a dvojtahové)
 • Strategie
  - Silné a slabé body
  - Pěšcové slabiny
  - Volné sloupce a druhá/sedmá řada
 • Koncovky
  - Pěšcové (čtverec, kritická pole, trojúhelník)
  - Dáma proti pěšci
  - Věžové (základní principy, most)
 • Zahájení
  - Základní pravidla (střed, vývin, bezpečnost krále, bez dámy, netahám vícekrát jednou figurou)
  - Otevřená a polootevřená zahájení
  - Gambity

 • Historie
  - Vznik a původ

Skupina B

 • Taktika
  - Útok na krále
  - Technika propočtu
  - Taktické obraty (léčky, rozbití krytí)
 • Strategie
  - Hodnocení pozic
  - Plán šachové partie
  - Pěšcový střed
 • Koncovky
  - Pěšcové (průlom, tempa, aktivita)
  - Věžové (aktivita, volní pěšci)
 • Zahájení
  - Polozavřená a zavřená zahájení
  - Úvod do zahájení (Italská, Skotská, Francouzská)

 • Historie
  - Mistři světa

Skupina C

 • Taktika
  - Taktické obraty 
  - Propočet na slepo
  - Studie
 • Strategie
  - Poziční oběť
  - Pěšci (visící, izolovaný, pěšcové řetězy)
 • Koncovky
  - Dámské
  - Věžovky (Smyslov)
  - Pěšcové (zugzwang, blokáda)
 • Zahájení
  - Struktury (Karlovarská, Maroczy)
  - KID
  - Šachové plány a postupy

 • Historie
  - Významné turnaje a partie

S kým se u nás potkáte?

Trenér

Cyril Slepov

Oddíl: Jezdci Jundrov
Trenérská kvalifikace: trenér 4. třídy
Hráčská kvalifikace: kandidát mistra
Nejvyšší dosažené ELO: 2156
Trenérská činnost: práce s dětmi od roku 2019

Něco o mě: Studuji druhým rokem vysokou školu Ambis v Brně. Šachy hraji od svých 9 let a stále se aktivně účastním soutěží a turnajů.
Speciality: Technické a teoretické koncovky
Studenti: Každý kdo je ochoten, věnovat šachové hře, pravidelně a systematicky svůj čas.

Metody výuky: Věřím v tvrdé vybudované základy, bez kterých to dál nejde stavět. Tréninkové partie s rozborem a pochopením chyb vlastních i soupeřových.

Motto: „Postavit se za to, čemu věříme, i kdybychom za tím měli stát sami.“

Trenér

Šimon Volák

Oddíl: ŠK Lokomotiva Brno
Trenérská kvalifikace: trenér 4. třídy
Hráčská kvalifikace: kandidát mistra
Nejvyšší dosažené ELO: 2116
Trenérská činnost: práce s dětmi od roku 2018

Něco o mě: Studuji čtvrtým rokem
všeobecnou třídu na matematicky zaměřeném gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše v Brně. Šachy hraji již přes 10 let a stále se snažím aktivně trénovat a účastnit se soutěží.
Speciality: Houževnatost, vynalézavost a samostatná práce
Studenti: Každý, kdo má šachy rád a dokáže pro zlepšení obětovat nějaký čas.

Metody výuky: Dbám na to, aby moji svěřenci rozuměli šachové hře a jejím principům a neučili se jen nějaké tahy nazpaměť.

Motto: „Každá chyba je příležitostí se něčemu naučit.“

Ředitelka školy

Petra Komárková

Oddíl: Chess School Mint

Něco o mě: Věřím, že montessori přístup lze aplikovat i v tréningu šachu. Sama jsem maminkou syna, který šachu propadl, a chci, aby se trvale posouval a rozvíjel svůj šachový potenciál a nacházel stále nové věci k objevování.
Speciality: Montessori pedagogika

Mé zapojení: Starám se o všeobecnou organizaci školy, komunikaci s rodiči.


Ceník

Cena pro žáky školy Mint a členy šachového oddílu Šachové akademie Mint: 1000 Kč/měsíc. Cena pro děti z jiných šachových klubů: 1500 Kč/měsíc.

V ceně je zahrnuto:

 • skupinový tréning 2x týdně (2x 1,5hod.),
 • víkendové akce (výpravy, soustředění),
 • doprovod na turnaje (odvoz, dospělý dohled),
 • trenérská podpora na vybraných turnajích (typu MMaS, MČR, apod.) - rozbory, přípravy.

Další otázky k zodpovězení?

 • Co když mé dítě nemá dostatečné znalosti pro zařazení do úrovně?
  Dobrou přípravou na nejnižší Úroveň A je docházka do šachového kroužku, které bývají často organizovány při školách. Také v Mintu jeden máme. Zařazení do vyšších úrovní závisí již na nabytých zkušenostech dítěte a schopnostech jeho šachové práce.
 • Hodí se nám jen jeden termín týdně, je možné také docházet?
  Taková možnost není. Protože je pro nás důležitá soustavná a systematická práce, vznikaly by polovičatou docházkou tréningové mezery. Pokud máte na šachy čas jen jednou týdně, doporučujeme s dítětem navštěvovat nějaký šachový kroužek, kde příprava není tak intenzivní.
 • Mé dítě má v době tréningu výuku, lze to nějak zařídit?
  Ano, jsme schopni oficiálně kontaktovat základní školu, kam dítě dochází a pokusit se domluvit individuálně na možnostech.
 • Co se ode mne jako od rodiče očekává?
  Rodina dítěte hraje podstatnou roli. Rodiče jsou pro nás partneři a s nimi i s dítětem se domlouváme na cílech a postupu dítěte. Spolupráce je pro nás důležitá.
 • Máte nějaké minimální požadavky na přijetí dítěte?
  Ano, dítě musí znát ta nejzákladnější pravidla a prvky hry jako jsou například znalost šachovnice (pole, notace, křídla, diagonály, ...), figury (hodnoty, rozdělení), herní prvky (braní, krytí, proměna, šach, rošáda, ...). Toto se obvykle děti naučí v šachovém kroužku.

Jak se do šachové školy přihlásit? 

Vyplňe kontaktní formulář a ozveme se vám pro domluvu konzultace s trenérem. 

Chess School Mint

Máte-li další dotazy, pište či volejte ředitelce školy Petře Komárkové

E-mail
petra.komarkova@zsmint.cz
Telefon
+420 777 273 872

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.