Kontakty

Montessori Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Krymská 399/2, 625 00 Brno - Starý Lískovec

Datová schránka: yfbakvq

IČ: 04494482

Rezortní identifikátor: 691009015

Číslo účtu (školné, kroužky, programy pro veřejnost): 467848881/2010 (INSTITUT1/2010)
Číslo účtu (obědy): 2402402490/2010, SS=001, VS dle edookitu 

Kontaktní osoby

Kancelář školy

Ing. Daniela Sychrová má přehled o administrativě školy a o otázkách souvisejících s penězi a účetnictví v Mintu. Neváhejte se na ni obrátit.

daniela.sychrova@mintbrno.cz

+420 776 464 554

Předškolní vzdělávání (3-6 let)

Irena Zabloudilová je zástupkyní pro předškolní vzdělávání a tedy má na starosti mateřskou školu. Obracejte se na ni s otázkami souvisejícínu s fungováním školky či s otázkami na možnost přijetí dítěte do Mintí školky.

irena.zabloudilova@mintbrno.cz

Komunita školy

Mgr. Jana Čevelová koordinuje akce pro veřejnost, celoškolní akce i odpolední kroužky. Máte-li zájem předávát dál své umění a dovednosti nebo se zapojit do dění Mintu, ozvěte se Janě. 

jana.cevelova@mintbrno.cz

Přijímání nových dětí

Ing. Marie Prudíková s vámi vyřídí veškerou agendu přijetí vašeho dítě, pokud jste na nástupu již domluveni se zástupkyní za příslušné vzdělávání.

marie.prudikova@mintbrno.cz

+420 608 821 659

Školní vzdělávání (1.-6. ročník)

Mgr. Jana Čevelová je zástupkyní pro základní vzdělávání. Na ni směřujte otázky k celkovému provozu školy, otázky týkající se celoškolních akcí a výjezdů, ale také otázky k volné kapacitě a k přijetí/přestupu vašeho dítěte.

jana.cevelova@mintbrno.cz

Strava

Iveta Šafaříková se věnuje stravě a související agendě, jako jsou diety, platby, svačiny. Bez obav se na ni obracejte.

iveta.safarikova@mintbrno.cz

+420 607 880 137

Vzdělávání pro dospívající (7.-9. ročník)

Mgr. Tereza Marková je vám přiblíží způsob, jakým v Mintu vzděláváme  dospívající i směr dalšího vzdělávání (střední škola). Zároveň je připravena vám odpovídat na otázky týkající se případných přestupů adolescentů.

tereza.markova@mintbrno.cz

Ředitelka školy

Mgr. Petra Komárková, Ph.D. zastřešuje dění v Mintu jako celek. Potřebujete-li řešit něco komplexního nebo nezvyklého, obracejte se přímo na ni. 

petra.komarkova@mintbrno.cz

+420 777 273 872

Osobně:

  • út 11.00-13.00
  • čt 14.00-16.00

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce:  Mgr. Bc. Petra Komárková, Ph.D.
Školní metodik prevence:
Bc. Tereza Marková
Speciální pedagog: Mgr. Kristýna Jirásková


GDPR

Kontaktní osoba: Ing. Adriana Blechová
E-mail:
gdpr@jkaccounting.cz
Telefon: +420 725 654 319

více o ochraně osobních údajů


Whistleblowing - oznamování protiprávního jednání

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Komárková, Ph.D.
E-mail:
petra.komarkova@zsmint.cz
Telefon: +420 777 273 872

Oznámení o implementaci Whistleblowingu

Formulář pro oznámení protiprávního jednání

 


Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.

Základní škola

Montessori Institut,
základní škola, s. r. o.

+420 777 273 872
petra.komarkova@mintbrno.cz

Adresa školy:

Krymská 2, Brno-Starý Lískovec

Sídlo:

Příční 112/4a, Brno – Zábrdovice

Facebook 

© 2019 Montessori Institut v Brně