Přijímání dětí a zápis

Přemýšlíte o změně školy?

Přestup do vyšších ročníků

Změnit školu je možné kdykoliv. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce.

Přestup dítěte je snadný z pohledu administrativy, nemusí být snadný pro dítě samotné. Proto přestupům věnujeme pozornost. Informace co dělat, máte-li zájem o přestup, najdete níže.

Máte doma předškoláka?

Zápis do prvního ročníku

Výběr školy pro vašeho předškoláka je velmi náročné rozhodnutí. Věříme, že právě první dekáda života dítěte formuje dítě na celý život a je pro něj zásadní. Proto chceme, abyste si byli jisti, že je naše škola ta správná pro vaše dítě. 

Výběr naší školy nezačíná zápisem. Chceme se s vámi poznat ještě před tím, než se rozhodnete o výběru školy.

 

Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu na školní rok 2024/2025:

Zápis do Mintu proběhl v pátek 5. 4. 2024. Bylo přijato 9 dětí s následujícími identifikačními čísly:

113681824
113687492
113681492
113684924
113681873
113683800
113677236
113745287
113681253

Gratulujeme!

Stále máme 1 volné místo mezi budoucími prvňáčky. V případě zájmu pište na email jana.cevelova@mintbrno.cz

Zápis

Zápis probíhá dne 5. dubna 2024 v čase mezi 14 a 17 hodinou. 

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme nejvýše 10 dětí do prvního ročníku.

Pro přihlášení dítěte k zápisu je nutno vyplnit Přihlášku k zápisu a dále si rezervovat čas v rezervačním systému.

1. Přihláška k zápisu je ke stažení zde.

2. Čas si rezervujte zde.  

 • Kód rezervace, který po rezervaci dostanete, vám bude pak sloužit jako unikátní identifikátor dítěte při zveřejnění přijetí/nepřijetí dítěte. V případě, že v rezervačním systému již není volná kapacita pro vaše dítě, volejte prosím ředitelce školy pro rozšíření možností.

K zápisu přineste:

 • Přihlášku k zápisu,
 • váš doklad totožnosti (zákonného zástupce),
 • rodný list dítěte,
 • pokud je dítě nešestileté, je třeba v době zápisu (nejpozději do 30. 4.) doložit doporučení PPP (pedagogicko-psychologická poradna),
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat,
 • má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je třeba toto doložit.

A co po zápise?

Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději v pondělí 8. dubna 2024.

Se zákonnými zástupci přijatých dětí podepisujeme Smlouvu o vzdělávání, a to v obodbí týdnu od 9. do 12. dubna 2024. (úterý - pátek).

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem.

Obsah přijímací zkoušky - kritéria přijetí do 1. ročníku pro 2024/2025

Osobní účast dítěte při zápisu je nutnou podmínkou možnosti přijetí dítěte.

Kritéria zápisu jsou rozdělena na základní kritéria (věk, školní připravenost a připravenost pro montessori vzdělvávání) a pomocná kritéria (sourozenec v Mintu, orientace v prostředí Mintu, soulad rodiny s principy Mintu).

Děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, mohou hůře uspět v jednotlivých kritériích přijetí. Doporučujeme tedy rodičům, aby dodali škole závěry školského poradenského zařízení (či jiné doporučení odborného lékaře), abychom při bodovém hodnocení mohli tyto potřeby zohlednit. Tímto své dítě postavíte na stejnou startovací čáru s dětmi, které speciální vzdělávací potřeby nemají.

Kritéria podrobněji najdete od listopadu zde.

Přestup do vyšších ročníků Mintu

Zvažujete změnu školy?

Změna školy je administrativně jednoduchá záležitost. Náročná může být pro rodinu i dítě. Aby do sebe všechna kolečka zapadla, je potřeba komunikovat. 

Důvodů pro přestup může být mnoho, každá rodina může mít jiný, od stěhování po nespokojenost s původní školou. Zvažujete-li přestup, zde je více o tom, jaký je proces při přestupu do Mintu.

Co dělat pro přestup dítěte?

 • 1
  Zjistit volná místa ve škole
  Naše škola bývá obvykle plně obsazená. Někdy se ale stane, že máme jedno či dvě místá volná. V příštím školním roce otevíráme program pro adolescenty (2. stupeň), tam místa budou. Aktuální stav a naplněnost zjistíte u ředtelky školy.
 • 2
  Náhled rodiče ve výuce
  Je-li ve škole volné místo, nejdříve chceme, abyste se přišli podívat do výuky a více poznali, jak to u nás funguje. Chtít dítě vzít z jedné školy je jedna stránka věci, ale být si jista školou, kam by mělo přijít, je stránka jiná.
 • 3
  Mint na zkoušku
  Po náhledu rodiče chceme, aby dítě přišlo do naší školy alespoň na jeden až dva týdny na zkoušku. Chceme vidět, zda dítě dokáže spolupracovat, je samostatné, umí se rozhodovat a zapadne do našeho kolektivu. Dítě má možnost poznat své budoucí spolužáky i vyučující, zkusit způsob studia u nás ve škole.
 • 4
  Přestup
  Po strávených dnech v Mintu se pedagogové společně domlouvají, zda přestup dítěte do třídy vidí jako vhodný. Také nás zajímá, zda rodina má stále o přestup zájem. Pokud je zájem o přestup na obou stranách, je možno zprocesovat administrativní záležitosti spojené s přestupem. Mint v takové případě kontaktuje původní školu s informacemi o přestupu žáka.

Máte otázky? Máme odpověď

 • Jsou nějaká kritéria pro přestup? Mají některé děti výhodu?

Kritéria přestupu nemáme, ale ze zkušenosti víme, že jakmile děti stráví nějaký čas na jiné škole, začínají fungovat dle jejích pravidel. Jsou-li hodně řízené, mívají problémy s rozhodováním. Je-li původní škola velmi benevolentní, mívají problémy s respektem k ostatním. Nejvíce připravené na přestup jsou děti z jiných montessori škol nebo alespoň škol, které nesou montessori prvky nebo jsou více otevřené novým vzdělávacím přístupům. Přesto i děti z běžných škol mohou zapadnout do kolektivu snadno, velmi záleží na individualitě dítěte. Obecně menší problémy při přestupu bývají z běžných škol do adolescentního programu (3. trojročí - ročník 7. až 9.).

 • Existují nějaké důvody pro nepřijetí dítěte?

Ano, stává se, že i když máme volné místo a rodič po náhledu stojí i o zkušební pobyt dítěte ve škole, tak dítěti přestup neumožníme. Nejčastějším důvodem je, že se dítě nezapadá do kolektivu, není zvyklé samostatně pracovat nebo neumí spolupracovat ve skupině. Mint na zkoušku je opravdu pro to, aby obě strany (škola i rodina) měly co nejvíce informací pro rozhodnutí, zda se vydat dále společně.

 • Jaká je šance, že naše dítě může přestoupit k vám do školy?

Jsme malá škola a v každém ročníku máme zhruba 8 dětí. Nestává se často, že bychom měli vyloženě volná místa, ale pro zjištění aktuálního stavu doporučujeme se zeptat. I takové věci se dějí, že se například někdo odstěhuje. Nejčastěji se objevují volná místa od 6. ročníku, vlivem přestupupu některých dětí z 5. roč. na gymnázia.

 • Chtěl(a) bych se zeptat na něco jiného, co tu na stránce není. Kam se můžu obrátit?

Cokoliv dalšího, co vás zajímá, vám rádi zodpovíme. Obracejte se, prosím, na ředitelku školy Petru Komárkovou.

 


Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.