Přijímání dětí a zápis

Přemýšlíte o změně školy?

Přestup do vyšších ročníků

Změnit školu je možné kdykoliv. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce.

Přestup dítěte je snadný z pohledu administrativy, nemusí být snadný pro dítě samotné. Proto přestupům věnujeme pozornost. Informace co dělat, máte-li zájem o přestup, najdete níže.

Máte doma předškoláka?

Zápis do prvního ročníku

Výběr školy pro vašeho předškoláka je velmi náročné rozhodnutí. Věříme, že právě první dekáda života dítěte formuje dítě na celý život a je pro něj zásadní. Proto chceme, abyste si byli jisti, že je naše škola ta správná pro vaše dítě. 

Výběr naší školy nezačíná zápisem. Chceme se s vámi poznat ještě před tím, než se rozhodnete o výběru školy.

 

Zápis na školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Dne 3. 4. 2023 se konal zápis do prvního ročníku základní školy Montessori Institut. Bylo podáno 12 přihlášek k přijetí. Výsledky zápisu byly vyhodnoceny na základě kritérií zveřejněných na webových stránkách školy dne 28. 2. 2023. Pomocná kritéria nebyla využita, protože nedošlo k rovnosti bodů základních kritérií.

U dětí, které mají doloženy speciální potřeby, byla provedena korekce bodového hodnocení odpovídající daným potřebám. 

Bylo přijato 9 dětí, které v jednotlivých kritériích získaly alespoň minimální počet bodů.

Rodiče přijatých dětí se dostaví ve dnech 13. a 14. 4. v časech 8.30 do 9.30 hodin, případně od 13.00 do 14.00 hodin k převzetí rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesíláno doporučeně dne 12. 4. poštou.

ID přihláškyPočet bodů = Kritérium 1 (min. 0b.) + 2 (min. 3,5b.) + 3 (min. 5,4b)
113681698 (přijat)15,4 bodu = 1 + 5,9 + 8,5
113687606 (přijat)13,8 bodu = 1 + 5,1 + 7,7
113681337 (přijat)13,4 bodu = 1 + 5,5 + 6,9
113684689 (přijat)12,9 bodu = 1 + 5,5 + 6,4
113681873 (přijat)12,9 bodu = 1 + 5,8 + 6,1
113682657 (přijat)12,5 bodu = 1 + 5,5 + 6
113677212 (přijat)12,1 bodu = 1 + 5,6 + 5,5
113745268 (přijat)11,94 bodu = 1 + 5,3 + 5,64
113681427 (přijat)11,6 bodu = 0 + 5,4 + 6,2
1137201209,7 bodu = 1 + 3,3 + 5,4
1136813739,5 bodu = 1 + 4,2 + 4,3
1136814629,5 bodu = 1 + 3,1 + 5,4

Pět kroků k přijetí dítěte do Mintu

Samotný zápis a přijetí dítěte do naší základní školy je oficiální tečka za naším společným seznamováním se. Chceme vědět, jak spolu s dítětem fungujete, stejně tak vám chceme představit, jak fungujeme ve škole my. Pomůže to společnému porozumění a hledání souladu mezi rodinou a školou.

Kritéria přijetí

Nutnou podmínkou přijetí dítěte je jeho vlastní účast na zápise. Máme určena také další kritéria přijetí, a to zejména jeho školní připravenost a schopnost fungovat v montessori prostředí. Detailní rozpis kritérií najdete zde.

Pět kroků k přijetí dítěte do Mintu

 • 1
  Náhled rodiče ve výuce
 • 2
  Informační rodčovské semináře
 • 3
  Mintík - předzápisový klub pro předškoláky
 • 4
  Přihláška k zápisu a samotný zápis
 • 5
  Po zápise

1) Náhled rodiče ve výuce

Montessori vzdělávání probíhá zcela jinak než jsme zvyklí z dětství. Abyste více rozumněli, je potřeba vidět.

Náhledy rodičům a dalším zájemcům nabízíme od listopadu až do poloviny června. Na náhled není potřeba se nikterak domlouvat, stačí jen dvě věci:

1. Přečíst si pravidla náhledu.

2. Zarezervovat si termín náhledu v rezervačním systému nebo úplně dole na stránce s pravidly.


2) Informační rodičovské semináře

Před zahájením společné cesty základního vzdělávání se chceme ujistit, že na ni vstupujeme s obdobným očekáváním, proto organizujeme rodičovské semináře. Vaše účast vyjadřuje, že vám na přijetí dítěte do Mintu záleží, my vám představíme, co můžete od Mintu čekat a jak to v Mintu chodí. 

V průběhu semináře dojde k seznámení rodiče s montessori programem naší školy a vyjasnění si vzájemných očekávání při docházce dítěte do Mintu. Dále si představíme fungování montessori systému, vyjasníme si roli připraveného prostředí i přípravu průvodce. 

Termíny: semináře probíhají v době, kdy kdy probíhá Mintík. Vaše dítě je tedy obstaráno a máme na sebe společný čas.


Mintík - předzápisový klub pro předškoláky

Mintík je určený pro předškoláky rodičů, kteří je plánují přihlásit k zápisu do naší školy. Děti si vyzkouší pobyt v naší škole, různé aktivity a seznámí se způsobem naší práce. Seznámí se také se svými budoucími průvodkyněmi.

Přihlášky: proveďte prosím v tomto online formuláři.

Cena: za účast v Mintíku je 800 Kč. Platbu provádějte na účet školy u Fio Banky číslo 467848881/2010, do poznámky pro příjemce uveďte "Mintík - jméno a příjmení dítěte". Úhrady proveďte do pondělí 23. 1. 2023.

Termíny: Mintík proběhne celkem 5x, vždy v pondělí od 15.30 hod. do 16.30 hod., a to ve dnech 30. 1., 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2. 2023.


Přihláška k zápisu a samotný zápis

Zápisy probíhají dne 3. dubna 2023 (pondělí).

Zapisují se převážně děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, tedy ty, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší šest let.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září do konce prosince 2023, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna do konce června 2024, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme 9 dětí.

Pro přihlášení dítěte k zápisu je nutno vyplnit Přihlášku k zápisu a dále si rezervovat čas v rezervačním systému. Kód rezervace, který dostanete, pak slouží jako unikátní identifikátor dítěte při zveřejnění přijetí/nepřijetí dítěte. V případě, že v rezervačním systému již není volná kapacita pro vaše dítě, volejte prosím ředitelce školy pro rozšíření možností.

Zarezervovat se můžete zde.

 

Zápis trvá zhruba 20 min. Dítě bude s průvodkyní provádět různé aktivity, zákonný zástupce bude se zástupcem školy řešit formální část zápisu.

K zápisu přineste:

 • přihlášku dítěte k zápisu,
 • váš doklad totožnosti (zákonného zástupce),
 • rodný list dítěte,
 • pokud je dítě nešestileté, je třeba v době zápisu (nejpozději do 30. 4.) doložit doporučení PPP (pedagogicko-psychologická poradna),
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat,
 • má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je třeba toto doložit.

Po zápise

Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději v pátek 7. dubna 2023.

Se zákonnými zástupci přijatých dětí podepisujeme Smlouvu o vzdělávání, a to v týdnu od 10. do 14. dubna 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem.


Máte otázky? Máme odpověď

 • Jsou nějaká kritéria přijetí? Mají některé děti výhodu?

Ano, některé děti jsou při přijetí ve výhodnější pozici. Přednostně přijímáme sourozence dětí, které již k nám chodí; děti, které přicházejí z naší školky; děti, které navštěvují předškolní zařízení vedené v souladu s montessori pedagogikou; děti, jejichž rodiče smýšlejí v souladu s konceptem školy. Více výše.

Obecně ale nepreferujeme žádné děti. Snažíme se jen sestavit funkční a různorodý kolektiv, který zapadne do naší I.M (třída prvního trojročí), a to z pohledu pohlaví i osobnostních vlastností.  

 • Existují nějaké důvody pro nepřijetí dítěte?

Ano, i to se stává. Při výběru zohledňujeme výše uvedená kritéria a rádi známe rodiny dříve, než se rozhodne o přijetí dítěte, abychom mohli společně posoudit soulad rodiny se způsobem vzdělávání v naší škole. Proto rodičům doporučujeme absolvování předzápisového semináře. Také se stává, že je více přihlášených dětí než míst k přijetí. Potom při existenci srovnatelných kandidátů provádíme losování. 

 • Jaká je šance, že se naše dítě dostane k vám do školy?

Takové šance se těžko určují dopředu. Dle zkušeností z minulých let to vycházelo zhruba 50 na 50. Pro část rodičů jsme první volbou, někteří rodiče naši školu mají "jen pro případ, kdyby to jinde neklaplo". Tedy vše se vyjasní až po zápise. 

 • Zatím s vaší školou nijak nespolupracuji, ale zajímá mne. Budete mít den otevřených dveří?

Dny otevřených dveří letos nemáme. Velmi rádi si s vámi domluvíme osobní schůzku, nejvíce se o výuce ale dozvíte přímo ve výuce. Proto nabízíme náhledy do výuky v průběhu celého školního roku, termín je potřeba si domluvit předem s ředitelkou školy (telefonicky či emailem). Domluva stačí cca dva dny předem, i když v některých obdobích je v kalendáři náhledů velmi často "plno". 

 • Chtěl(a) bych se zeptat na něco jiného, co tu na stránce není. Kam se můžu obrátit?

Cokoliv dalšího, co vás zajímá, vám rádi zodpovíme. Obracejte se, prosím, na ředitelku školy Petru Komárkovou.

 

Přestup do vyšších ročníků Mintu

Zvažujete změnu školy?

Změna školy je administrativně jednoduchá záležitost. Náročná může být pro rodinu i dítě. Aby do sebe všechna kolečka zapadla, je potřeba komunikovat. 

Důvodů pro přestup může být mnoho, každá rodina může mít jiný, od stěhování po nespokojenost s původní školou. Zvažujete-li přestup, zde je více o tom, jaký je proces při přestupu do Mintu.

Co dělat pro přestup dítěte?

 • 1
  Zjistit volná místa ve škole
  Naše škola bývá obvykle plně obsazená. Někdy se ale stane, že máme jedno či dvě místá volná. V příštím školním roce otevíráme program pro adolescenty (2. stupeň), tam místa budou. Aktuální stav a naplněnost zjistíte u ředtelky školy.
 • 2
  Náhled rodiče ve výuce
  Je-li ve škole volné místo, nejdříve chceme, abyste se přišli podívat do výuky a více poznali, jak to u nás funguje. Chtít dítě vzít z jedné školy je jedna stránka věci, ale být si jista školou, kam by mělo přijít, je stránka jiná.
 • 3
  Mint na zkoušku
  Po náhledu rodiče chceme, aby dítě přišlo do naší školy alespoň na jeden až dva týdny na zkoušku. Chceme vidět, zda dítě dokáže spolupracovat, je samostatné, umí se rozhodovat a zapadne do našeho kolektivu. Dítě má možnost poznat své budoucí spolužáky i vyučující, zkusit způsob studia u nás ve škole.
 • 4
  Přestup
  Po strávených dnech v Mintu se pedagogové společně domlouvají, zda přestup dítěte do třídy vidí jako vhodný. Také nás zajímá, zda rodina má stále o přestup zájem. Pokud je zájem o přestup na obou stranách, je možno zprocesovat administrativní záležitosti spojené s přestupem. Mint v takové případě kontaktuje původní školu s informacemi o přestupu žáka.

Máte otázky? Máme odpověď

 • Jsou nějaká kritéria pro přestup? Mají některé děti výhodu?

Kritéria přestupu nemáme, ale ze zkušenosti víme, že jakmile děti stráví nějaký čas na jiné škole, začínají fungovat dle jejích pravidel. Jsou-li hodně řízené, mívají problémy s rozhodováním. Je-li původní škola velmi benevolentní, mívají problémy s respektem k ostatním. Nejvíce připravené na přestup jsou děti z jiných montessori škol nebo alespoň škol, které nesou montessori prvky nebo jsou více otevřené novým vzdělávacím přístupům. Přesto i děti z běžných škol mohou zapadnout do kolektivu snadno, velmi záleží na individualitě dítěte. Obecně menší problémy při přestupu bývají z běžných škol do adolescentního programu (3. trojročí - ročník 7. až 9.).

 • Existují nějaké důvody pro nepřijetí dítěte?

Ano, stává se, že i když máme volné místo a rodič po náhledu stojí i o zkušební pobyt dítěte ve škole, tak dítěti přestup neumožníme. Nejčastějším důvodem je, že se dítě nezapadá do kolektivu, není zvyklé samostatně pracovat nebo neumí spolupracovat ve skupině. Mint na zkoušku je opravdu pro to, aby obě strany (škola i rodina) měly co nejvíce informací pro rozhodnutí, zda se vydat dále společně.

 • Jaká je šance, že naše dítě může přestoupit k vám do školy?

Jsme malá škola a v každém ročníku máme zhruba 8 dětí. Nestává se často, že bychom ve vyšších ročnících měli vyloženě volná místa, ale pro zjištění aktuálního stavu doporučujeme se zeptat. I takové věci se dějí, že se například někdo odstěhuje. 

 • Chtěl(a) bych se zeptat na něco jiného, co tu na stránce není. Kam se můžu obrátit?

Cokoliv dalšího, co vás zajímá, vám rádi zodpovíme. Obracejte se, prosím, na ředitelku školy Petru Komárkovou.

 


Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.