Fotogalerie Mintu 2022/2023

Rodiče se pro přístup ke všem fotografiím roku 2022/2023 mohou přihlásit zde:

Jak jsme v lednu 2023 prožili

pobyt v Ostružné


Jak jsme v lednu 2023 prožili

v MŠ návštěvu Divadla Anténa


Jak jsme v lednu 2023 prožili

s MŠ projektový den Minivěda


Jak jsme v roce 2023 prožili

s MŠ ornitologickou výpravu


Jak jsme v roce 2023 prožili

leden ve druhém trojročí


Jak jsme ve roce 2023 prožili

leden ve školce


Jak jsme ve školním roce 2022/2023 prožili

předškolní přípravu ve školce


Jak jsme v roce 2023 prožili

leden v 1. trojročí


Jak jsme v roce 2022 prožili

vánoční besídku všichni společně


Jak jsme v roce 2022 prožili

prosinec ve školce


Jak jsme v roce 2022 prožili

prosinec ve 1. trojročí


Jak jsme v prosinci v roce 2022 prožili

prosinec ve 2. trojročí


Jak jsme v prosinci v roce 2022 vyrazili

se školkou na vánoční trhy


Jak jsme v prosinci v roce 2022 vyrazili

se školkou do knihovny


Jak jsme v prosinci v roce 2022 vyrazili

do Národního divadla na Louskáčka


Jak jsme v prosinci v roce 2022 vyrazili

se školkou na Malého prince


Jak jsme prožili v roce 2022

listopad ve školce


Jak jsme v listopadu v roce 2022 vyrazili

s 1. trojročím na výpravu do Lamacentra


Jak jsme v listopadu v roce 2022 vyrazili

se školkou na výpravu na přehradu


Jak jsme v roce 2022

prožili listopad v 1. trojročí


Jak jsme v roce 2022

prožili listopad ve 2. trojročí


Jak jsme v mateřské škole v listopadu v roce 2022 výrazili na

výpravu na Holednou


Jak jsme si v listopadu v roce 2022 ve 2. trojročí

přivítali rodiče na ukázkovém odpoledni


Jak jsme si v listopadu v roce 2022 vyrazili s 2. trojročím

výpravu do Bioskopu


Jak jsme si v listopadu v roce 2022 vyrazili na

terénní výuku ve 2. trojročí


Jak jsme si v listopadu v roce 2022 se školkou vyrazili

na výpravu do Ostopovic


Jak jsme si v listopadu v roce 2022 se školkou vyrazili

na výpravu do Bosonoh


Jak jsme si s rodiči užili v říjnu v roce 2022

Dýňohrátky


Jak jsme v roce 2022 prožili

říjen v 1. trojročí


Jak jsme přožili v roce 2022

říjen ve školce


Jak jsme ve 2. trojročí v říjnu v roce 2022 zkoumali

dušičky vs halloween


Jak jsme si v roce 2022 v říjnu vyrazili

se školkou do Helgolendu


Jak jsme si v roce 2022 užívali v Bystrém s 1. trojročím

na plaveckém výcviku


Jak jsme v roce 2022 strávili ve škole

říjen ve 2. trojročí


Jak jsme v říjnu v roce 2022 se školkou vyrazili na výpravu

do jabloňových sadů


Jak jsme v říjnu v roce 2022 se školkou vyrazili na výpravu

na Leskavu


Jak jsme v říjnu v roce 2022 prožívali ve 2. trojročí

adapťák


Jak jsme v roce 2022 vyrazili v mateřské škole na výpravu

na Kamenný vrch


Jak jsme v roce 2022 vyrazili v mateřské škole na výpravu

na farmu do Komárova


Jak jsme prožili v roce 2022 společně

září ve 2. trojročí


Jak jsme v září 2022 vyrazili se školkou na výpravu

do arboreta


Jak jsme prožili v roce 2022 společně

září ve školce


Jak jsme prožili v roce 2022 společně

září v 1. trojročí