O škole a jak to u nás chodí

Jsme montessori škola pro jedinečné děti. Přistupujeme k dětem laskavě, trpělivě a s respektem. Umožňujeme plný vývoj dítěte dle jeho jedinečné individuality.

Naši pedagogové mají kromě vzdělání dané zákonem také nadstandartní montessori vzdělání, a to především pod hlavičkou Association Montessori Internationale, organizací, kterou založila sama Maria Montessori.


Naše zaměření

Vedeme děti k rozletu

Podporujeme zkoumání a objevy

Podněcujeme je k práci v týmu

Dáváme dětem možnost poznávat svět zkušenostmi


Montessori Institut, základní škola čerpá z poznatků paní Marie Montessori ověřenými mnohaletou praxí ve školách po celém světě. Je montessori školou, která podporuje individualitu dítěte a všestranně ho rozvíjí (intelektuálně, fyzicky, smyslově, sociálně) . Staví na laskavé důslednosti a respektu, vnitřní motivace je hnací silou učení, objevů a získávání poznatků. Učení je běžná součást dne, která probíhá kdekoliv, nejen ve škole. Vede děti k samostatnosti a sociální i týmové zdatnosti, protože vždy jsme součástí nějaké skupiny. 

Naše škola montessori přístup akcentuje propojením s vnějším prostředím (přírodou, městem, kulturou), aby děti viděly svět v souvislostech a dokázaly poznané aplikovat a vzájemně propojovat. Věkově smíšené skupiny pak vedou jednotlivé žáky ke schopnosti vzájemně se vnímat, pomáhat si a být platným členem skupiny.


Jak to v naší škole chodí?

 • Škola je oteřena od 8.00, družina končí v 17.00
  Děti přichází do školy v době od 8.00 do 8.15 každý den. Po příchodu do třídy začínají se studiem, vlastní prací, přípravou prezentací, zápisem do deníku ap., a to nejpozději v 8.30. Družina každý den končí v 17.00, příchod rodičů pro dítě vyžadujeme nejpozději v 16.50.
 • Ve třídě jsou mezinárodně certifikovaní průvodci
  Ve třídě jsou k dispozici dětem vždy alespoň dvě dospělé osoby, dle potřeb někdy i více. Záleží nám na kvalitě vzdělávání, vyžadujeme tedy mezinárodní montessori kvalifikaci.
 • Věkově smíšené třídy
  V současnosti máme dvě věkově smíšené třídy. První trojročí je pro žáky 1. až 3. ročníku. Druhé trojročí je pro žáky 4. až 6. ročníku. Míchání věků umožňuje dětem objevovat opravdovou podstatu spolupráce a vzájemného učení se.
 • Podnikáme výpravy za poznáním
  Děti vyráží často i mimo školní prostředí. Chodí se na výpravy do přírody, ale i na nejrůznější kultruní a poznávací akce. Děti vyráží s celou třídou nebo také v menších skupinkách za konkrétními cíly, které je zaujaly.
 • Jsme často venku
  Není špatné počasí, je jen špatné oblečení. Máme k dispozici velkou zahradu, tam děti tráví velkou část družinových aktivit a také čas mezi dopoledním a odpoledním blokem.
 • Angličtinou začínáme už v prvním ročníku
  Angličtina je součástí výuky už od prvního ročníku. Zpočátku začínáme zpíváním, basničkami, poslechem. Některé pomůcky ve třídách jsou rovnou anglické, máme i knihy v angličtině.
 • S rodiči spolupracujeme
  Aby rodiče více rozuměli tomu, co děti přes den prožívají, pořádáme semináře pro rodiče i individuální setkání nad pokrokem dítěte.
 • Odpolední kroužky
  V době družiny máme pro děti připravenu i nabídku specializačních kroužků. Děti přejdou z družiny do kroužku a po skončení se jednoduše vrátí k družinovým aktivitám. Nabídka se každý rok mírně mění, jako příklad lze ale uvést Výtvarný ateliér, Prostorové vytváření, hra na kytaru či ukulele, šachový kroužek či kroužek náboženství.

Chcete se přijít podívat do výuky?

Rezervujte si místo!

Pokud se chcete přijít podívat do výuky, přečtěte si, jak náhled probíhá a můžete se rovnou rezervovat. 

Rádi byste, aby vaše dítko chodilo k nám do školy? 

Podívejte se, jaké jsou možnosti nástupu či přestupu dítěte k nám.


Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.