Mintík - klub pro předškoláky

Mintík ve školním roce 2023/2024

Mintík ve školním roce 2023/2024 je určený dětem, které nastupují svou školní docházku od září 2024.

Hlavním cílem Mintíku je systematický rozvoj předškolní přípravy dětí a jejich adaptace na prostředí naší školy/třídy. Trénujeme soustředění, práci ve skupině i dodržování pravidel. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti, které jsou velice důležité úspěšný vstup do základní školní docházky.

Mintík se skládá z 10 lekcí, vždy v pondělí od 15.30 do 16.30 hod.

Mintík vedou průvodkyně 1. trojročí. Děti se tak seznámí se svými učitelkami, které je v případě přijetí budou provázet jejich 1. až 3. třídou. 

Paralelně s prvními pěti lekcemi Mintíku probíhá také část věnovaná rodičům, tzv. informační rodičovské semináře. Rodiče tak mají tak možnost netrávit čas čekáním, ale využít jej k získání informací o způsobu vzdělávání v naší škole. 

Termíny: 

  • Mintík 1/10 - 15. 1. 2024 (včetně semináře pro rodiče)
  • Mintík 2/10 - 22. 1. 2024 (včetně semináře pro rodiče)
  • Mintík 3/10 - 29. 1. 2024 (včetně semináře pro rodiče)
  • Mintík 4/10 - 12.2. 2024 (včetně semináře pro rodiče)
  • Mintík 5/10 - 19. 2. 2024 (včetně semináře pro rodiče)
  • Mintík 6/10 - 26.2. 2024 
  • Mintík 7/10 - 4. 3. 2024
  • Mintík 8/10 - 11. 3. 2024 
  • Mintík 9/10 - 18. 3. 2024 
  • Mintík 10/10 - 25. 3. 2024 

Informační rodičovské semináře

Před zahájením společné cesty základního vzdělávání se chceme ujistit, že na ni vstupujeme s obdobným očekáváním, proto organizujeme rodičovské semináře. Vaše účast vyjadřuje, že vám na přijetí dítěte do Mintu záleží, my vám představíme, co můžete od Mintu čekat a jak to v Mintu chodí. 

V průběhu semináře dojde k seznámení rodiče s montessori programem naší školy a vyjasnění si vzájemných očekávání při docházce dítěte do Mintu. Dále si představíme fungování montessori systému, vyjasníme si roli připraveného prostředí i přípravu průvodce. 

Termíny: semináře probíhají v době, kdy kdy probíhá 1. až 5. Mintík. Vaše dítě je tedy obstaráno a máme na sebe společný čas.

Témata: (1.) Historie Mintu a výhledy, vzdělávání pedagogů, výsledky vzdělání žáků, (2.) Rytmus školního roku, rytmus školního dne a týdne, důležitost pozorování, náhledy ve třídách, (3.) Fáze vývoje dětí - co vaše dítě potřebuje dle věku a v čem jim naše vzdělání může pomoci, (4.) Sebeobsluha dítěte, příprava na nástup do 1. ročníku, (5.) Komunikace školy a rodiny, komunikační kanály, nestandartní situace, Kde hledat pomoc.

Pořadí témat se případně může změnit. 

Přihláška a platba

Přihlášky: proveďte prosím v tomto online formuláři.

Cena: za účast v Mintíku je 3500 Kč. Platbu provádějte na účet školy u Fio Banky číslo 467848881/2010, do poznámky pro příjemce uveďte "Mintík - jméno a příjmení dítěte". Úhradu proveďte nejpozději týdne od přihlášení dítěte.

Přijímací zkouška

V průběhu Mintíku budou děti hravou formou plnit nejrůznější úkoly. Některé z nich jsou součástí baterie úloh přijímací zkoušky do Mintu. Pokusy i pokrok dětí si zaznamenáme, do výsledků řízení započítáme nejlepší výsledek. 

Aktivity zjišťují dosaženou úroveň dovedností dítěte vzhledem ke kritériím přijetí do Mintu. Podrobnější informace o kritériích najdete na stránkách o Přijímání dětí do Mintu (v záložce Základní škola).

Těšíme se na vás i vaše dítě.

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.