Náhledy ve školce a jejich pravidla

Náhled? Co je to vlastně ten náhled?

Náhled je vlastně pozorování

Pozorovat může každý, pozorování ve škole má svá specifika, pravidla i náležitosti. Náhledy si provádíme kolegiálně mezi sebou, abychom fungovali jednotně. Na náhled přichází vedení. Na náhled přichází rodiče i zájemci z řad veřejnosti. 

Je to možnost být nezávislým pozorovatelem a vidět dění ve třídě. A že se tam v jednu chvíli děje věcí! 

Díky náhledu můžete vnímat chování celku, pozorovat jednotlivé dítě, sledovat přístup pedagoga, zaznamenat způsob, jakým se děti k sobě chovají, když je "nikdo" nevidí nebo naopak, co dělají, když potřebují pomoc.


Pravidla, která je potřeba mít na paměti

 • Třída patří dětem
  Třída je prostředí, které je připravené pro děti. Děti a průvodci v ní tráví celé dny a je to jejich zázemí. Společně v ní všichni pracují na tom, aby se tam každý mohl cítit bezpečně. Vědět, kam přijít pro radu, vědět, že když si nechám někde práci, zůstane tam nerozbitá, vědět, že při neshodě se vše vyřeší s respektem. Osoba na náhledu je zde návštěvou, která přichází do prostoru dětí. Jsem-li ve třídě na náhledu, platí pro mne stejná pravidla jako pro děti ve třídě. Možná o trochu přísnější, protože jsem tu nakrátko a nevím, jak přesně to tu chodí. Já jako návštěvník nezasahuji do práce či diskuzí ostaních (dětí i průvodců), neprocházím si věci, které jsou určené pro jiné (pomůcky pro děti), nekontroluji ostatním výsledky práce či zápisy do deníku, pokud nejsem průvodce či o to nejsem požádán. Svačím jen na místě k tomu určeném (platí pro náhledy delší než 3 hodiny). Vnímám své prostředí a respektuji ostatní.
 • Zůstávám na místě, které je mi určeno
  Oproti dětem mám některá omezení. Na začátku náhledu je mi určeno místo - židle na místě vybraném tak, abych měl(a) přehled po většině prostoru třídy. Na té židli zůstávám po celou dobu náhledu. Nechodím po třídě, a to ani, kdybych se hned zase vrátil(a) na své místo. Rozumějte tomu tak, že na židli sedíte, dokud vám nezazvoní na konec náhledu 🙂
 • Můj úkol je pozorovat
  Role pozorovatele je zaměřena na to, že může vidět neviděné. Stane se nepřímým účastníkem situací, ke kterým by se jinak nedostal. Pro některé dospělé je velmi obtížný úkol v této roli setrvat. Pozorovat a nevměšovat se. Přesto vás prosíme, ať máte jakékoliv nutkání se zapojit do práce, hovoru či diskuze ve třídě, zůstaňte u úkolu se kterým jste do třídy přišli, a to pozorovat, a nepozměňujte chod třídy. Narušujete tím prostředí třídy, které jsme budovali, budujeme i budovat budeme i když už na náhledu nebudete. Naopak, snažte se z možnosti vidět situaci, která vás přímo vybízí, abyste se zapojili, vytěžit. Pozorujte situaci do konce, velmi často vás překvapí, že věci fungují i bez vašeho přičinění, je potřeba dát jim čas.
 • Mobilní telefony či jiná zařízení jsou nepřípustná
  Do třídy si nenoste svou práci. Ve třídě mějte vypnutý telefon, nevyřizujte hovory ani sms, elektronická zařízení nepoužívejte. Jste-li zvyklí na psaní poznámek do mobilu, pro tentokrát to budete muset zvládnout s tužkou a papírem.
 • Pozorování je práce
  Zajímá nás, co jste viděli. K pozorování dostanete formulář, kam své poznámky můžete zanést. Pozorování je totiž podstatnou částí montessori systému. Díky tomu odhalujete slabá i silná místa, vidíme děti v jejich potřebách a interakcích. Děti toto vědí, takže je vaše přítomnost nepřekvapí. Kdyby přece jen některé dítě potřebovalo vědět, čím se zabýváte, stačí mu říct, že pozorujete třídu.

Jak náhled (pozorování) probíhá

 • Náhled je určen vždy jen pro jednu osobu.
 • Zájemce přichází v přesně stanovenou dobu náhledu. Školkové děti jsou citlivé na vyrušení, vyžadujeme tedy včasný příchod. Ujme se vás průvodce náhledem, což je vaše styčná osoba pro dnešní den.
 • Průvodce náhledem vás přivede do třídy a usadí vás na vaše místo. Z tohoto místa budete náhled provádět. Je vybráno tak, abyste měli přehled o celé třídě.
 • Průvodce náhledem vám předá podklady k pozorování a vysvětlí vám práci s nimi. Obvykle je to papír či formulář k vyplnění.
 • Poté probíhá samotné pozorování. Zde mějte na paměti pravidla pozorování, na kterých trváme. Při opakovaném porušování pravidel si vyhrazujeme možnost vás vyzvat k ukončení pozorování a opuštění třídy.
 • Náhled obvykle trvá 90 minut, v některých případech může trvat i déle. Jde zejména o případy, kdy pedagogové mají účelový zájem na tom, aby např. rodič viděl své dítě a jeho projevy v průběhu celého bloku. Dalším případem mohou být náhledy pedagogů z jiných škol či dalších zájemců, kdy dotyční chtějí prodlouženou dobu náhledu. V takových případech je potřebná dolmuva se školou předem.
 • Ke konci doby vašeho náhledu se k vám opět připojí průvodce náhledem. Probere s vámi stručně vaše otázky a výstupy vašeho pozorování, případně vám nabídne dlaší možnosti jak se k tématu ještě vrátit. Poté váš náhled končí.

Máte ještě otázky?

 • Co můžu očekávat, když mám ve třídě vlastní dítě? Obvykle toto silněji vnímají mladší děti. Je možné, že se s vámi budou chtít pomazlit, ukázat vám výsledek své práce či vám ukázat něco ve třídě. Vaše dítě se ve třídě může projevovat ten den zcela jinak, než na co jsme zvyklí. Můžete vidět vaše dítko extrémně roztěkané nebo také až příliš horlivé či pracovité. Máte-li pochybnosti, zda se takto vaše dítě obvykle chová, můžete se nás po ukončení náhledu zeptat. Každopádně, určitě vám nebudeme bránit dítě obejmout a pak se dále věnovat vašemu pozorování, stejně tak doporučujeme vybídnout vaše dítko, aby se vrátilo ke svým aktivitám.
 • Co když se mne některé dítě zeptá, co ve třídě dělám? Co mám odpovědět? Odpovězte jednoduše: pozorujete, jak to ve třídě chodí. Většinou to dětem jako vysvětlení stačí.
 • Už jsem se zarezervoval, ale nemohu přijít. Co mám udělat? Rezervaci lze i stronovat. O vytvoření rezervace vám přijde email, na jehož konci je i stornovací tlačítko.

Chcete se přijít podívat? Rezervujte se na náhled.

Do školky je možnost přijít podívat na náhled do dopoledního bloku. Příchod dětí je stanoven v rozmezí od 8.00 do 8.15, na náhled tedy přicházejte přesně v 8.30 - dříve se vám nemůžeme věnovat, později byste rušili začátek našeho společného dopoledne. Děti v 10.00 vyráží ven a v tu chvíli váš náhled končí.

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.