Dokumenty MŠ

Manuál pro rodiče MŠ

více o tom, jak to u nás chodí

Školní řád

základní práva a povinnosti ve školce

Rozhodnutí 

Rozhodnutí o přerušení červencového provozu školky

ŠVP PZ

Společně za poznáním

Školní řád

základní práva a povinnosti ve školce

Rozhodnutí 

Rozhodnutí o přerušení červencového provozu školky

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.