Dokumenty MŠ

Manuál pro rodiče MŠ 2023/2024

více o tom, jak to u nás chodí

Školní řád

základní práva a povinnosti ve školce

Rozhodnutí 

Rozhodnutí o přerušení červencového provozu školky

ŠVP PZ

Společně za poznáním

Školní stravování

bližší informace ke stravování

Rozhodnutí 

Rozhodnutí o přerušení červencového provozu školky

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.