Aktuální projekty

Podpora Nadace O2 

Inspirace přichází z venku

Šablony III

Mléko do škol

Projekt Ministerstva zemědělství

Šachy do škol

Podpora škol při rozšiřování povědomí o královské hře

Ovoce a zelenina
do škol

Projekt Ministerstva zemědělství

O2 Chytrá škola - chytrý Mint

Finanční podpora Nadace O2, program Chytrá škola

V rámci grantové výzvy Nadace O2 jsme z programu

O2 Chytrá škola byli podpoření částkou 98 740 Kč.

Finanční podporu poskytuje Nadace O2 na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti. Cílovou skupinou našeho projektu jsou žáci 2. trojročí, pedagogové i rodiče dětí. 

Jedna část projektu, zaměřená přímo na naše žáky se věnuje právě digitální gramotnosti. Žáci dostávají prezentace na nejrůznější témata, čerpají znalosti ze stránek O2 Chytré školy, ale také prakticky získávají nové dovednosti (programují ve Scratchi a ovládají Ozoboty) pod vedením lektorů z organizace Czechitas. 

V části projektu zaměřené na pedagogický sbor a spolupráci školy a rodičů probíhají práce na zpřístupnění rodičům našeho kurikula s návazností na znalosti a dovednosti individuálního dítěte. Díky workshopům jsou pak rodiče s výsledky prakticky seznamování.

Ve třetí oblasti se projekt zaměřuje na naše interní prostředí a na pravidelné užívání nástroje na měření prostředí třídy. 

Realizace:

Únor 2022:

 • prezentace pro žáky
 • workshop pro žáky programování ve Scratchi
 • zahájení propojování výstupů z RVP s montessori kurikulem
 • prezentace pro rodiče 1

Leden 2022:

 • seminář pro pedagogy o nástroji DERS

Inspirace přichází z venku

Finanční podpora MŠMT v rámci programu Šablony III

V rámci dotační výzvy MŠMT jsme z programu Šablony III byli podpoření částkou 453 400 Kč.

Náš projekt Inspirace přichází z venku je zaměřen na získávání inspirace z okolí. Takovou inspirací jsou pro nás jiné školy, odborníci, svět kolem nás i rodiče. 

Projekt má část zaměřenou na mateřškou školu a na základní školu.

Hlavními aktivitami projektu jsou

 • možnosti náhledu do jiných škol (v ČR i zahraničí),
 • projektové dny s odborníky z praxe,
 • setkávání s rodiči,
 • propojování starších žáků se světem technologií.

Projekt je realizováv v období 09/2021 - 08/2023.

Realizace:

září 2021 - březen 2022:

 • série setkání pro rodiče předškolních dětí 
 • projektový den MŠ

Projekty v minulosti

Klíče k úspěšnému učení

Projekt napříč republikou pro podporu zavádění formativního hodnocení

MAP II

Projekt Statutárního města Brna

Personální podpora ZŠ Mint

Šablony II

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.