Pojďme se seznámit

Věříme, že ve škole nemusí zvonit, že se děti mohou učit navzájem, učit se z chyb a z prožitků.
Věříme, že příroda je mocná učitelka a že respekt a důslednost je ten správný přístup k dětem.
A podle toho naší školu i tvoříme.


Vedení MŠ a ZŠ

Mgr. Bc. Petra Komárková, Ph.D.

ředitelka a zřizovatelka
Jako školní dítě jsem nerozuměla přestávkám, které mne systematicky vyrušovaly ze zaujetí nebo byly milníkem vysvobození. S narozením vlastních dětí přišla touha nabízet jim smysluplný způsob objevování světa, která vyústila v otevření Mintu. Chci, aby děti žily své životy už ve škole (ne se jen se ve škole připravovaly na život), aby měly možnost obohacovat se vzájemně, nasávat zkušenosti i mimo školu a samy věděly, v čem jsou dobré, co je baví a na čem jim záleží, aby se učily v souvislostech. Sebevzdělávání, sbírání zkušenosti a pilování dovedností mne stále baví. Máme s manželem tři děti, které už všechny navštěvují Mint. Ráda cestuji, běhám, lyžuji, jezdím na silničním kole, plavu, čtu či studuji, zahradničím a když už je toho opravdu moc, tak tvořím rukama nebo koukám do mraků. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity, obor Učitelství pro střední školy a tamtéž také učitelství pro 1. stupeň (Mgr.). Na Univerzitě Pardubice jsem vystudovala fakultu Veřejné ekonomiky a státní správy (Bc.). V Brně jsem vystudovala doktorské studium na Fakultě informatiky na Masarykově Univerzitě (Ph. D.). Žila jsem v Americe, v Německu i Portugalsku. Sleduji trendy ve vzdělávání ve škole i mimo ni, zajímám se o alternativní pedagogické přístupy, užívám si vzdělávání v Montessori pedagogice.


Mateřská škola - třída 0. M

Lucie Šebelová

učitelka mateřské školy
Po zkušenostech ze státního školství a po absolvování SPgš v Boskovicích věděla, že se bude zajímat o alternativní směry ve vzdělávání. Waldorf ji příliš neoslovil, ale našla se v Montessori pedagoice. Pracovala do mateřské dovolené přes 14 let v Montessori školkách v Brně. Věnovala se primárně předškolním dětem, připravovala výtvarný kroužek, lektorovala angličtinu. Během práce průvodkyně získala Montessori národní diplom, absolvovala kurzy: Edukačně – stimulační skupiny, Respektovat a být respektován, dvouleté studium Arteterapie a stáž v Montessori zařízení v Nizozemí. Ůspěšně absolvovala Montessori roční kurz vedený AMI lektorkou. Má dokončené bakalářské studium v oboru Sociální pedagogika. Mimo pedagogické práce fungovala jako doručovatelka, terénní sociální pracovnice v nejen romských rodinách, docházela jako dobrovolnice do Nesehnutí v rámci kampaně Ženská práva a do azylového domu tvořit program pro děti z rodin postižených domácím násilím. Ve volném čase se věnuje rodině, cestuje, zajímá se o kulturu, čte, sportuje a v neposlední řadě chodí ven do přírody.

Irena Zabloudilová

učitelka mateřské školy
Irena je původně zdravotní sestrou. Vystudovala SZŠ obor Dětská sestra. Po maturitě pokračovala v nádstavbovém studiu Sestra pro intenzivní péči. Po absolutoriu pracovala 15 let na transplantačním oddělení, z toho sedm let jako transplantační koordinátor. O montessori principy se začala zajímat po narození prvního syna. Absolvovala několik montessori seminářů a workshopů, akreditované kurzy Montessori pedagogika I, II, III. V roce 2020 úspěšně dokončila roční montessori zážitkový seminář pro děti 3-6 let vedený AMI lektorkou. Ve volném čase se kromě rodiny věnuje cestování, turistice, v zimě snowboardingu a lyžování.

Hana Partyková

učitelka mateřské školy

1. trojročí - třída I. M

Mgr. Kateřina Drtílková

průvodkyně 1. trojročí
Katka vystudovala angličtinu a francouzštinu na FF MU a původně pracovala jako překladatelka a korektorka. Vlastní děti ji přivedly ke zkoumání, jak lépe vzdělávat děti, a nakonec v roce 2015 i do školství, aby své poznatky uplatnila v praxi. Získala kvalifikaci učitelství pro 1. stupeň ZŠ a absolvovala diplomový kurz Společnosti Montessori ČR. Pedagogika Montessori ji zaujala kombinací svobody a promyšlenosti a dále se v ní vzdělává v kurzu AMI.

Mgr. Jana Čevelová

asistentka 1. trojročí, zástupkyně ředitelky
K práci ve škole mě přivedla Petra při zakládání Mintu. O montessori pedagogice jsem tehdy moc nevěděla, ale od prvního okamžiku mě začal tento směr zajímat. Vše se podařilo a do naší školy jsem nastoupila na pozici asistenta pedagoga v 1. trojročí. Dál jsem získávala zkušenosti na kurzech zaměřených na Montessori pedagogiku pro věk 6-12 a těšila jsem se, že moji 2 synové okusí pocit svobody a bezpečí při vzdělávání až nastoupí k nám do školy. Montessori pedagogika mi pomáhá chápat věci jinak, s nadhledem, bez stresu a příjemném prostředí. Chtěla bych, aby se děti u nás cítily spokojeně a aby jejich touha po vzdělání nikdy nevyhasla. Pomáhám dotvářet pokojného ducha třídy, kde smysluplná práce dělá radost dětem i dospělým. Při nepřítomnosti zastupuji Petru jako zástupce ředitele. Ve škole též působím jako koordinátor pohybových aktivit. Vystudovala jsem Fyzioterapii na VOŠ, dále FTVS na KU s akreditací učitelství pro střední školy. A v roce 2019 jsem absolvovala AMI asistentský kurz 6-12. Svou dřívější působností ve sdružení Kontakt bB jsem škole prospěšná i jako instruktorka plavání.

Tereza Marková

asistentka 1. trojročí

2. trojročí - třída II. M

Mgr. Kristýna Jirásková

průvodkyně 2. trojročí
Práce s dětmi mě vždy naplňovala. Fascinujeme mě pozorovat, jak mohou děti rozkvétat, když se jim dá důvěra, prostor a připravené prostředí. Mým cílem je doprovázet děti jejich vzděláváním, kde na konci naší společné cesty jsou děti samostatné, kreativní osobnosti, které se nebojí projevit. Vystudovala jsem obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Speciální pedagogika pro ZŠ (logopedie, surdopedie a poruchy učení) na Pedagogické fakultě MU v Brně. Mám pracovní zkušenosti jako logopedka i speciální pedagožka. Po studiu pracovala na Klinice Logo jako logopedka a následně na základní škole s daltonskými prvky. Od roku 2017 jsem se stala součástí profesního a přátelského týmu naší školy. Absolvovala jsem řadu seminářů o montessori pedagogice včetně asistenského kurzu AMI 6-12.

Mgr. Veronika Zikmundová

asistentka 2. trojročí
Veronika vystudovala obor Fyzioterapie na Vyšší zdravotnické škole v Brně a následně obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě v Brně. Pracovala jako lektor plavání a volnočasových aktivit pro handicapované v občanském sdružení Kontakt bez bariér v Brně, kde se také podílela na organizaci mezinárodních plaveckých závodů. Mezi její další pracovní zkušenosti patří fyzioterapie, dále pak organizace kulturních akcí a výuka českého jazyka na komunitní škole v Seattlu. V roce 2020 se po mnohaletém pobytu v zahraničí vrátila zpět do Brna. Na své předchozí pedagogické zkušenosti navázala v Mintu jako asistentka pedagoga v druhém trojročí. Je absolventkou asistentského kurzu AMI pro věk 6 až 12 let a dále se v Montessori pedagogice vzdělává. Má dvě děti a volný čas nejraději tráví cestováním, četbou nebo péčí o zahradu.

Odpolední aktivity - družina

Jana Pokorná

vychovatelka ve družině
Vystudovala SPŠ textilní obor návrhářství oděvů, obor vychovatelství se zaměřením na výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě MU. Absolvovala roční kurz akvarelu v UK. V Mintu zaštiťuje výtvarnou výchovu a družinu. Vede keramickou, textilní a výtvarnou dílnu. S manželem vychovávají dvě děti a pokud čas dovolí ráda se věnuje restaurátorství a šití patchworku.

Dagmar Vedrová

vychovatelka ve družině

Kroužky

Jana Reichl

výtvarný ateliér, prostorové vytváření
Jana studovala na Pedagogické a Filozofické fakultě MU v Brně. Zabývala se výukou češtiny pro cizince stejně jako soukromou výukou angličtiny. Od roku 2007 působila jako galerijní pedagog při Domě umění města Brna a později jako asistentka galeristy. Kromě grafického designu (janareichel.com) se věnuje edukačnímu projektu VENKU (leto-venku.cz), v rámci kterého pořádá letní výtvarné kurzy a plenér pro děti.

Dalibor Turza

hra na hudební nástroj - kytara, ukulele

Kancelář

Ing. Marie Prudíková

asistentka ředitelky
Marie je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Ve škole se stará o administrativní a provozní záležitosti a pomáhá řešit vše, co je potřeba. Je maminkou tří dětí, kromě rodiny se věnuje zahradě a skautingu.

Ing. Daniela Sychrová

ekonomka, účetní
Daniela vystudovala na PEF Mendelu v Brně obor sociálně ekonomický a manažersko ekonomický. Během studia i po něm pracovala jako grantový poradce. Nyní se stará o účetnictví a ekonomické záležitosti školy. Volný čas jí naplňují její tři děti, ráda běhá a čte.

Jídelna - výdejna

Iveta Šafaříková

výdej obědů, péče o zázemí školy
Po 13-ti leté praxi v restauračním a hotelovém provozu jsem se stala matkou 2 dětí. Osud mě zavál do "Mintu" a já se začala starat o spokojená bříška těch nejmenších stravníků, Vašich dětí. Komunikuji s Prima jidelnou a pečuji o prostředí, ve kterém se stravují. Aktivně se podílím na provozních věcech školy. Mám ráda kreativní věci, cesty za poznáním a přírodu. Snažím se k práci přistupovat s láskou a péčí a pomáhat tam, kde je potřeba.

Zázemí školy

Hana Trněná

úklid

Kateřina Langerová

úklid

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.