Pojďme se seznámit

Věříme, že ve škole nemusí zvonit, že se děti mohou učit navzájem, učit se z chyb a z prožitků.
Věříme, že příroda je mocná učitelka a že respekt a důslednost je ten správný přístup k dětem.
A podle toho naší školu i tvoříme.


Vedení 

Mgr. Bc. Petra Komárková, Ph.D.

ředitelka a zřizovatelka
Jako školní dítě jsem nerozuměla přestávkám, které mne systematicky vyrušovaly ze zaujetí nebo byly milníkem vysvobození. S narozením vlastních dětí přišla touha nabízet jim smysluplný způsob objevování světa, která vyústila v otevření Mintu. Chci, aby děti žily své životy už ve škole (ne se jen se ve škole připravovaly na život), aby měly možnost obohacovat se vzájemně, nasávat zkušenosti i mimo školu a samy věděly, v čem jsou dobré, co je baví a na čem jim záleží, aby se učily v souvislostech. Sebevzdělávání, sbírání zkušenosti a pilování dovedností mne stále baví. Máme s manželem tři děti, které už všechny navštěvují Mint. Ráda cestuji, běhám, lyžuji, jezdím na silničním kole, plavu, čtu či studuji, zahradničím a když už je toho opravdu moc, tak tvořím rukama nebo koukám do mraků. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity, obor Učitelství pro střední školy a tamtéž také učitelství pro 1. stupeň (Mgr.). Na Univerzitě Pardubice jsem vystudovala fakultu Veřejné ekonomiky a státní správy (Bc.). V Brně jsem vystudovala doktorské studium na Fakultě informatiky na Masarykově Univerzitě (Ph. D.). Žila jsem v Americe, v Německu i Portugalsku. Sleduji trendy ve vzdělávání ve škole i mimo ni, zajímám se o alternativní pedagogické přístupy, užívám si vzdělávání v Montessori pedagogice.


Zástupkyně ředitelky

Mgr. Jana Čevelová

asistentka 1. trojročí, zástupkyně ředitelky
K práci ve škole mě přivedla Petra při zakládání Mintu. O montessori pedagogice jsem tehdy moc nevěděla, ale od prvního okamžiku mě začal tento směr zajímat. Vše se podařilo a do naší školy jsem nastoupila na pozici asistenta pedagoga v 1. trojročí. Dál jsem získávala zkušenosti na kurzech zaměřených na Montessori pedagogiku pro věk 6-12 a těšila jsem se, že moji 2 synové okusí pocit svobody a bezpečí při vzdělávání až nastoupí k nám do školy. Montessori pedagogika mi pomáhá chápat věci jinak, s nadhledem, bez stresu a příjemném prostředí. Chtěla bych, aby se děti u nás cítily spokojeně a aby jejich touha po vzdělání nikdy nevyhasla. Pomáhám dotvářet pokojného ducha třídy, kde smysluplná práce dělá radost dětem i dospělým. Při nepřítomnosti zastupuji Petru jako zástupce ředitele. Ve škole též působím jako koordinátor pohybových aktivit. Vystudovala jsem Fyzioterapii na VOŠ, dále FTVS na KU s akreditací učitelství pro střední školy. A v roce 2019 jsem absolvovala AMI asistentský kurz 6-12. Svou dřívější působností ve sdružení Kontakt bB jsem škole prospěšná i jako instruktorka plavání.

Mateřská škola - třída 0. M

Lucie Šebelová

učitelka mateřské školy
Po zkušenostech ze státního školství a po absolvování SPgš v Boskovicích věděla, že se bude zajímat o alternativní směry ve vzdělávání. Waldorf ji příliš neoslovil, ale našla se v Montessori pedagoice. Pracovala do mateřské dovolené přes 14 let v Montessori školkách v Brně. Věnovala se primárně předškolním dětem, připravovala výtvarný kroužek, lektorovala angličtinu. Během práce průvodkyně získala Montessori národní diplom, absolvovala kurzy: Edukačně – stimulační skupiny, Respektovat a být respektován, dvouleté studium Arteterapie a stáž v Montessori zařízení v Nizozemí. Ůspěšně absolvovala Montessori roční kurz vedený AMI lektorkou. Má dokončené bakalářské studium v oboru Sociální pedagogika. Mimo pedagogické práce fungovala jako doručovatelka, terénní sociální pracovnice v nejen romských rodinách, docházela jako dobrovolnice do Nesehnutí v rámci kampaně Ženská práva a do azylového domu tvořit program pro děti z rodin postižených domácím násilím. Ve volném čase se věnuje rodině, cestuje, zajímá se o kulturu, čte, sportuje a v neposlední řadě chodí ven do přírody.

Irena Zabloudilová

učitelka mateřské školy
Jsem původně zdravotní sestrou. Vystudovala jsem SZŠ obor Dětská sestra. Po maturitě jsem pokračovala v nadstavbovém studiu Sestra pro intenzivní péči. Po absolutoriu jsem 15 let pracovala na transplantačním oddělení, z toho sedm let jako transplantační koordinátor. O montessori principy a vzdělávání jsem se začala zajímat po narození prvního syna. Absolvovala jsem několik montessori seminářů a workshopů, akreditované kurzy Montessori pedagogika I, II, III. Po nástupu do Mintu jsem se dále vzdělávala, úspěšně dokončila roční montessori zážitkový seminář pro děti 3-6 let vedený AMI lektorkou. Potvrdila jsem si, že práce s dětmi mne naplňuje, učí a stále posouvá. Pedagogické vzdělání jsem si doplnila studiem SŠ v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve volném čase se kromě rodiny věnuji cestování, relaxuji aktivním pobytem v přírodě. V zimě snowboarduji a lyžuji.

Tereza Kudláčková

asistentka mateřské školy
První zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami získala již ve svém dětství, kdy vyrůstala a byla těmito dětmi obklopena ve stacionářích a v dětském domově, ve kterých působila její matka. Rozlišné přístupy ve výchově a vzdělávání u dětí v těchto prostředích jí inspirovalo natolik, že se dala na studium umělecké školy a po ukončení studia, pracovala jako učitelka v LŠU, kde naplno mohla uplatnit nabité zkušenosti také u dětí, které si žádaly odlišný přístup ve vzdělání a tvorbě. Později její kroky vedly do ZŠ jako asistent pedagoga a začala se naplno věnovat nejen výchově a vzdělávání dětí se speciálními potřebami, ale také alternativním technikám ve vzdělávání. Nástupem do mateřské školky a práce s malými dětmi v příjemném, klidném, nevšedním, svobodném a bezpečném jí motivuje a naplňuje…splnil se jí životní sen.

1. trojročí - třída I. M

Mgr. Kateřina Drtílková

průvodkyně 1. trojročí
Na střední škole jsem studovala návrhářství oděvů a dva roky jsem v tomto oboru i pracovala. Zároveň mě nesmírně bavily jazyky, takže jsem vystudovala angličtinu a francouzštinu na FF MU v Brně. Získala jsem sice učitelskou způsobilost a přivydělávala si výukou angličtiny, ale nakonec mě zcela pohltila práce překladatelky a korektorky, a to v oboru IT. Vlastní dcery a zkušenosti s jejich výchovou a školní docházkou mě přivedly ke zkoumání, jak lépe děti vzdělávat. Alternativní směry vzdělávání pro mě byly přirozenou cestou, nebála jsem se ani dvouletého dobrodružství v podobě domáci školy s jednou z dcer. V roce 2015 jsem se idealisticky vydala zlepšovat školství osobně: stala jsem se učitelkou na 1. stupni ZŠ. Postupně jsem absolvovala kurz Respektovat a být respektován, rozšířila si kvalifikaci o učitelství pro 1. stupeň ZŠ a vystudovala diplomový kurz Společnosti Montessori ČR. Pedagogika Montessori mě zaujala kombinací svobody a promyšlenosti a chtěla jsem jí rozumět ještě lépe. K tomu mi pomohlo absolvování diplomového kurzu AMI pro věk 6-12 let a také vynikající zázemí Mintu, kde pracuji od roku 2019. Mám mnoho zálib od hudby a zpěvu přes ruční práce až po kosmonautiku. Stále mě baví učit se nové věci a chtěla bych zvídavost a lásku k učení předat i dětem.

Mgr. Jana Čevelová

asistentka 1. trojročí, zástupkyně ředitelky
K práci ve škole mě přivedla Petra při zakládání Mintu. O montessori pedagogice jsem tehdy moc nevěděla, ale od prvního okamžiku mě začal tento směr zajímat. Vše se podařilo a do naší školy jsem nastoupila na pozici asistenta pedagoga v 1. trojročí. Dál jsem získávala zkušenosti na kurzech zaměřených na Montessori pedagogiku pro věk 6-12 a těšila jsem se, že moji 2 synové okusí pocit svobody a bezpečí při vzdělávání až nastoupí k nám do školy. Montessori pedagogika mi pomáhá chápat věci jinak, s nadhledem, bez stresu a příjemném prostředí. Chtěla bych, aby se děti u nás cítily spokojeně a aby jejich touha po vzdělání nikdy nevyhasla. Pomáhám dotvářet pokojného ducha třídy, kde smysluplná práce dělá radost dětem i dospělým. Při nepřítomnosti zastupuji Petru jako zástupce ředitele. Ve škole též působím jako koordinátor pohybových aktivit. Vystudovala jsem Fyzioterapii na VOŠ, dále FTVS na KU s akreditací učitelství pro střední školy. A v roce 2019 jsem absolvovala AMI asistentský kurz 6-12. Svou dřívější působností ve sdružení Kontakt bB jsem škole prospěšná i jako instruktorka plavání.

Marie Švecová

asistentka 1. trojročí
Montessori pedagogika mě fascinuje tím, že vnímá dítě jako individualitu, která může v připraveném prostředí rozvíjet svůj potenciál, hledat vlastní cestu k nezávislosti a odpovědnosti. Velmi sympatická je mi i role dospělého jako průvodce. Po ukončení studia Pedagogické fakulty MU jsem začala pracovat jako průvodkyně ve vznikající Montessori třídě na ZŠ Pastviny v Brně. Absolvovala jsem akreditovaný kurz Montessori pedagogiky v Praze, kurz Respektovat a být respektován a další kurzy zahraničních lektorů rozvíjející Montessori dovednosti. Spolupracuji s Montessori centrem v Brně jako lektorka přednášek a akreditovaných kurzů pro rodiče i pedagogy. Mám čtyři děti a čtyři sourozence. Ráda se procházím v přírodě a přemítám. Volný čas ráda trávím s přáteli, dobrým vínem a hudbou.

2. trojročí - třída II. M

Mgr. Kristýna Jirásková

průvodkyně 2. trojročí
Práce s dětmi mě vždy naplňovala. Fascinujeme mě pozorovat, jak mohou děti rozkvétat, když se jim dá důvěra, prostor a připravené prostředí. Mým cílem je doprovázet děti jejich vzděláváním, kde na konci naší společné cesty jsou děti samostatné, kreativní osobnosti, které se nebojí projevit. Vystudovala jsem obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Speciální pedagogika pro ZŠ (logopedie, surdopedie a poruchy učení) na Pedagogické fakultě MU v Brně. Mám pracovní zkušenosti jako logopedka i speciální pedagožka. Od roku 2017 jsem se stala součástí profesního a přátelského týmu naší školy. Absolvovala jsem řadu seminářů o Montessori pedagogice včetně asistenského kurzu AMI 6-12.

Bc. Veronika Zikmundová

asistentka 2. trojročí
Veronika působí již několik let v základní škole Mint jako asistentka pedagoga. Původně vystudovala fyzioterapii, ke které se záhy přidala ještě speciální pedagogika. Pracovala také jako instruktorka plavání zdravotně znevýhodněných dětí, zajišťovala chod neziskové organizace a učila v zahraničí děti s českými kořeny češtinu. Montessori metoda ji oslovila především díky svému celostnímu přístupu k dítěti a způsobem, kterým dětem předává cenné životní lekce. Vždycky měla blízko k přírodě a nejraději svůj volný čas tráví na lesních nebo horských stezkách, popřípadě v zeleni své zahrady, o kterou ráda pečuje. Ráda usedne nad dobrou knihou od současných autorů. Miluje cestování a poznávání nových míst a nadšeně plánuje rodinné výlety a dovolené. Je vdaná, má dvě děti.

Tereza Marková

průvodkyně 2. trojročí - 6. ročník
Pedagogika byla moje jasná cesta již od útlých let. V osmi letech jsem založila a pak několik let vedla třídu, kam docházel můj bratr, sestřenice a bratranci. Později jsem sice studovala architekturu, ale práce s lidmi mi byla vždy blíž než práce s domy. Věnovala jsem se vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, lektorství, tvorbě a realizaci adaptačních i jiných zážitkových kurzů. Mimo hodnot a přístupu, který je mi blízký, mě na montessori pedagogice uhranul svět matematiky. Dokonalost a krása pomůcek, jejich provázanost a promyšlenost didkatického systému. Stále mě baví jej objevovat. Ve volném čase pokračuji ve svém pedagogickém vzdělávání na filosofické fakultě, procházím sebezezkušenostním výcvikem vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje, chodím po horách a hraju na kytaru.

Ethan Crabtree

lektor 2. trojročí
I initially came to the Czech Republic from England as an Erasmus volunteer, and having spent 4 years teaching English at a Montessori school in Zlin I decided I wanted to experience a different part of the country. For me, teaching English is the most rewarding thing, and to see the progress that they make over time and to help to instil important values in them makes it all the more worthwhile. Before coming here I lived in Greece, America and Belgium, but would travel as often as I could and have in total visited over 70 countries. During this time I would privately tutor children and young adults of all abilities from primary schools up to university level in English, Korean and Japanese, and continued to do so during my first year and a half in Czech Republic. In my spare time I enjoy meditation, hiking, and am currently working towards achieving my International Master title in chess.

Odpolední aktivity - družina

Jana Pokorná

vychovatelka ve družině
Vystudovala SPŠ textilní obor návrhářství oděvů, obor vychovatelství se zaměřením na výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě MU. Absolvovala roční kurz akvarelu v UK. V Mintu zaštiťuje výtvarnou výchovu a družinu. Vede keramickou, textilní a výtvarnou dílnu. S manželem vychovávají dvě děti a pokud čas dovolí ráda se věnuje restaurátorství a šití patchworku.

Aneta Čecháková

vychovatelka ve družině

Kroužky

Jana Reichl

výtvarný ateliér, prostorové vytváření
Jana studovala na Pedagogické a Filozofické fakultě MU v Brně. Zabývala se výukou češtiny pro cizince stejně jako soukromou výukou angličtiny. Od roku 2007 působila jako galerijní pedagog při Domě umění města Brna a později jako asistentka galeristy. Kromě grafického designu (janareichel.com) se věnuje edukačnímu projektu VENKU (leto-venku.cz), v rámci kterého pořádá letní výtvarné kurzy a plenér pro děti.

Dalibor Turza

hra na hudební nástroj - kytara, ukulele

Kancelář

Ing. Marie Prudíková

asistentka ředitelky
Marie je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Ve škole se stará o administrativní a provozní záležitosti a pomáhá řešit vše, co je potřeba. Je maminkou tří dětí, kromě rodiny se věnuje zahradě a skautingu.

Ing. Daniela Sychrová

ekonomka, účetní
Daniela vystudovala na PEF Mendelu v Brně obor sociálně ekonomický a manažersko ekonomický. Během studia i po něm pracovala jako grantový poradce. Nyní se stará o účetnictví a ekonomické záležitosti školy. Volný čas jí naplňují její tři děti, ráda běhá a čte.

Jídelna - výdejna

Iveta Šafaříková

výdej obědů, péče o zázemí školy
Po 13-ti leté praxi v restauračním a hotelovém provozu, jsem se stala matkou 2 dětí. Osud mě zavál do “Mintu” a já se začala starat o spokojená bříška těch nejmenších strávníků, Vašich dětí. Mám na starost vedení jídelny, výdej obědů a komunikaci s Prima jídelnou. Dohlížím na čistotu prostředí ve škole a aktivně se podílím na provozních věcech pro školu i školku. Líbí se mi kreativní věci, cesta za poznáním a výlety do přírody. Snažím se k práci přistupovat s láskou a péčí a pomáhat všude tam, kde je potřeba.

Martina Roubíčková

výdej obědů, úklid

Ivana Dvořáková, Monika Němcová

úklid

Zdeněk Jůza

polytechnické projekty, údržba
Původně se vyučil obráběčem kovů, ale poslední roky našel zalíbení v udržování okrasných zahrad a lehčí zedničině. Má rád pestrou práci všeho druhu, což ho dovedlo až k nám.U nás se tak stará nejen o zeleň, ale i o údržbu školky a školy. Radost mu dělají adrenalinové sporty, jízda na motorce a v zimě lyže.

Šachová škola

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.