Školné základní školy

Školné pro žáky přijaté pro školní rok 2023/2024 a dále je stanoveno na 10 000 Kč/měsíc (tj. 12x10 000Kč)


Školné zahrnuje:

  • montessori výuka, 
  • družina (denně do 17.00 hod.),
  • kvalitní učitelé a asistenti s montessori vzděláním (AMI mezinárodní certifikace),
  • montessori pomůcky, zázemí a bezpečné prostředí,
  • výuka v přírodě, částečně hrazené vstupné na exkurze do firem, muzeí či divadel.

Školné nezahrnuje stravování a dobrovolné kroužky.


Pro sourozence nabízíme snížené školné o 12000 Kč ročně.


Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.