O školce a jak to u nás chodí

Jsme montessori škola pro jedinečné děti. Přistupujeme k dětem laskavě, trpělivě a s respektem umožnit plný vývoj dítěte dle jeho jedinečné individuality.

Naši pedagogové mají kromě vzdělání dané zákonem také nadstandartní montessori vzdělání, a to především pod hlavičkou Association Montessori Internationale, organizací, kterou založila sama Maria Montessori.

Kapacita naší školky je 22 dětí, od školního roku 2023/2024 plánujeme navýšení kapacity na 25 dětí.Naše školka čerpá z poznatků paní Marie Montessori ověřenými mnohaletou praxí ve školkách po celém světě. Je montessori školkou, která podporuje individualitu dítěte a všestranně ho rozvíjí (intelektuálně, fyzicky, smyslově, sociálně) . Staví na laskavé důslednosti a respektu, vnitřní motivace je hnací silou učení, objevů a získávání poznatků. Učení je běžná součást dne, která probíhá kdekoliv, nejen ve školce. Vede děti k samostatnosti a sociální i týmové zdatnosti, protože vždy jsme součástí nějaké skupiny. 

Naše škola montessori přístup akcentuje propojením s vnějším prostředím (přírodou, městem, kulturou), aby děti viděly svět v souvislostech a dokázaly poznané aplikovat a vzájemně propojovat.Co a jak se ve školce děje?

 • Školka je oteřena od 7.50, končí v 17.00
  Děti přichází do školky v době od 7.50 do 8.15 každý den. Po příchodu do školky začíná dopolední blok v rámci kterého děti odcházejí v 10 hodin ven. Oběd je od 11.30. Po obědě děti odpočívají, předškolní děti odpočívají kratší dobu. Poté začíná odpolední blok, který často zahrnuje tvoření a další pobyt venku. Školka každý den končí v 17.00, příchod rodičů pro dítě vyžadujeme nejpozději v 16.50.
 • Vyzvedávání dětí
  Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě ve 12.00 -12,15 nebo odpoledne 14,30 až 16,50.
 • Malí pomocníčci
  Děti se často samy podílí na chodu školky, připravují si pohoštění na oslavu narozenin a leckdy i svačinku. 
 • Ve třídě jsou mezinárodně certifikovaní průvodci
  Ve třídě jsou k dispozici dětem vždy alespoň dvě dospělé osoby, dle potřeb někdy i více. Záleží nám na kvalitě vzdělávání, vyžadujeme tedy mezinárodní montessori kvalifikaci.
 • Podnikáme výpravy za poznáním
  Děti vyráží často i mimo školku. Chodí se na výpravy do přírody, ale i na nejrůznější kulturní a poznávací akce.
 • Jsme často venku
  Není špatné počasí, je jen špatné oblečení. Máme k dispozici velkou zahradu, tam děti tráví část dopoledního i odpoledního bloku. Často také vyráží i na procházky do okolí.
 • S angličtinou začínáme už ve školce
  S angličtinou se děti setkávají alespoň dvakrát týdně. Hravou formou se seznamují se základní slovní zásobou, jednoduchými pokyny a zvukomalbou jazyka vůbec.
 • S rodiči spolupracujeme
  Aby rodiče více rozuměli tomu, co děti přes den prožívají, pořádáme semináře pro rodiče i individuální setkání nad pokrokem dítěte.
 • Předškolní příprava
  Dvakrát týdně probíhá předškolní příprava pro předškoláky. Děti trénují své dovednosti, které jsou základem pro nástup do naší školy. Procvičují grafomotoriku, matematické představy a operace, také procvičují jazyk i logopedickou prevenci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, pracují ve skupince i samostatně. Preferujeme učení hrou spíš než pracovní listy, které často vedou ke kvantitě než kvalitě.
 • Vzdělávací program
  Vzdělávací program školky je sestaven tak, aby umožnil dítěti plynulý přechod do naší základní školy. Obě složky Mintu - škola i školka - jsou vzájemně propojeny v průběhu školního roku. Probíhají společné akce, školáci předvádí některé své prezentace školkáčkům a naopak naši předškoláci mají možnost okusit školní prostředí v rámci prezentací ve škole.

Rádi byste, aby vaše dítko chodilo k nám do školky? 

Podívejte se, jaké jsou možnosti nástupu či přestupu dítěte k nám.

Chcete se přijít podívat?

Rezervujte si místo!

Pokud se chcete přijít podívat, přečtěte si, jak náhled probíhá a jak se rezervovat. 

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.