Přijímání dětí a zápis do školky

Výsledky zápisu do MŠ pro rok 2022/2023

Počátkem června probíhal zápis dětí do mateřské školy.  

Kromě setkání s rodinou bylo pro nás důležité i poskytnout rodině možnost podívat se do naší školky na náhled. 

Po ukončení zápisů byla vyhodnocena kritéria pro přijetí. De facto všechny děti měly stejný počet bodů, a tak proběhlo losování pro jednotlivé věkové kategorie.

Pro školní rok 2022/2023 bylo do MŠ přijato 13 dětí.

Přijaté děti dle kódů správního řízení (pořadí v seznamu neurčuje faktické pořadí dle bodových kritérií):

MŠ/záp/18/2022, MŠ/záp/20/2022, MŠ/záp/21/2022, MŠ/záp/22/2022, MŠ/záp/24/2022, MŠ/záp/25/2022, MŠ/záp/26/2022, MŠ/záp/28/2022, MŠ/záp/29/2022, MŠ/záp/30/2022, MŠ/záp/31/2022, MŠ/záp/32/2022, MŠ/záp/33/2022.

 

 

Výběr školky není jen o tom najít místo, kam vaše dítě odložíte než se půjde do školy vzdělávat.

Do věku šesti let si děti vytvářejí zásadní představu o světě, absorbují chování svého okolí, a to vše později berou jako vnitřní normu pro své chování, projevy i prožívání. Základní zvyky, formy komunikace i přístup k řešení sporů či nezvyklých situací si dítě fixuje právě ve školce. 

Takže na výběru školky záleží.

Proto také chceme, abyste si byli jisti, že je naše školka ta správná pro vaše dítě, protože každé rodině vyhovuje něco jiného.

 

Plánujete zapsat dítě do školky?

Zápis v řádném termínu

Výběr naší školky nezačíná květnovým zápisem. Chceme se s vámi poznat ještě před tím, než se rozhodnete o výběru školy.

O procesu vzájemného poznávání se se dočtete níže.

 

Přemýšlíte o změně školky?

Lze i v průběhu roku

Změnit školku je možné kdykoliv. O přestupu rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce.

Přestup dítěte je snadný z pohledu administrativy, nemusí být snadný pro dítě samotné. Proto přestupům věnujeme pozornost. Informace co dělat, máte-li zájem o přestup, najdete níže.

Pro školní rok 2023/2024 máme volná místa pro předškoláky a čtyřleté děti.

Zápis na rok 2022/2023

Pět kroků k přijetí dítěte do Mintu

Samotný zápis a přijetí dítěte do naší školky je oficiální tečka za naším společným seznamováním se. Chceme vědět, jak spolu s dítětem fungujete, stejně tak vám chceme představit, jak fungujeme ve školce my. Pomůže to společnému porozumění a hledání souladu mezi rodinou a školkou.

Pět kroků k přijetí do naší školky

 • 1
  Setkání s vámi i vaším dítětem, vyplnění dotazníku
 • 2
  Informační rodčovské semináře
 • 3
  Náhled rodiče ve školce i ve škole
 • 4
  Přihláška k zápisu a samotný zápis
 • 5
  Po zápise

Setkání s vámi i vaším dítětem, vyplnění dotazníku

Před zahájením společné cesty vzděláváním v naší školce a poté i v naší škole se chceme ujistit, že na ni vstupujeme s obdobným očekáváním, proto se s vámi chceme vidět. Máme na vás připraveny otázky a čekáme, že si připravíte i otázky své.

Ve stejnou chvíli se chceme vidět i s vaším dítětem. Připravíme drobné aktivity, aby naše povídání mohlo být plynulejší. 

Zároveň, aby schůzka nemusela trvat příliš dlouho a vy si měli možnost rozmyslet své odpovědi, připravili jsme pro vás Dotazník týkající se vašeho přístupu k dítěti a jeho fungování. K vyplnění si najděte dostatek času, přecejen je tam řada otevřených otázek.

Termíny: Vyplňte prosím předzápisovou přihlášku. Ozveme se vám a domluvíme si termín. Preferujeme úterky až čtvrtky od 14 do 15 hodin.


Informační rodičovské semináře

Každý věk má svá specifika, vnitřní potřeby a potřeby související s vývojem. Toto a další témata s vámi potřebujeme sdílet. Pomáhá to většímu porozumění vašim dětim i pochopení jejich chování, také hlubšímu pochopení přístupu naší školy. Proto organizujeme rodičovské semináře. Vaše účast vyjadřuje, že vám na přijetí dítěte do Mintu záleží, my vám představíme, co můžete od Mintu čekat a jak to v Mintu chodí. 

V průběhu semináře dojde k seznámení rodiče s montessori programem naší školy a vyjasnění si vzájemných očekávání při docházce dítěte do Mintu. Dále si představíme fungování montessori systému, vyjasníme si roli připraveného prostředí i přípravu průvodce. 

Termíny: termíny seminářů budou zveřejněny, případně domluveny individuálně.


Náhled rodiče v školce i škole

Montessori vzdělávání probíhá zcela jinak než jsme zvyklí z dětství. Abyste více rozumněli, je potřeba vidět. A protože chceme, aby děti, které k nám nastoupí s námi procházely celým systémem vzdělávání, tedy ideálně od školky až po ukončení základní školy, dává nám smysl se podívat nejen na fungování školky, ale i základní školy. Máte tak možnost vidět, kam naše cesta vede a jak se z malých škokových človíčků stávají v naší skole samostatní jedinci, kteří dokáží spolupracovat, učit se i předávat ostatním.

Náhledy rodičům a dalším zájemcům nabízíme od listopadu až do poloviny června. Domluvení se na náhledu je operativní, v některých týdnech je u nás z tohoto pohledu plno, jiné týdny jsou volnější. 


Přihláška k zápisu a samotný zápis

Zápis, tedy příjem oficiálních přihlášek do naší mateřské školy pro školní rok 2022/2023, probíhá v období od 2. května do 16. května 2022. 

Od 1. 9. 2022 také předpokládáme navýšení kapacity naší školky z 9 míst na 24 míst. Je tedy možné, že i po ukončení zápisu budeme mít ve školce stále volná místa. V tom případě čtěte část tohoto článku O změně školky v průběhu školního roku. 

Přijímáme děti ve věku od dosažených 3 let do nástupu školní docházky. Povinnost plnit předškolní vzdělávání v roce 2022/2023 mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Co k zápisu potřebujete:

Jak můžete žádost podat:

 • osobně: v období od 2. května do 16. května si s asistentkou ředitelky školy domluvte telefonicky přesný termín předání žádosti,
 • do datové schránky školy: identifikátor schránky je yfbakvq,
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce asistentce ředitelky školy,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • emailem bez elektronického podpisu s tím, že do 5 dnů nutné žádost potvrdit osobně.

 


Po zápise

Výsledky zápisu budou zveřejněny na stránkách školy nejpozději ve středu 18. května 2022. Pozor změna - pro velký zájem o naši školku bude termín vyhlášení výsledků posunut na 23. 5. 2022. Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte vydává ředitelka mateřské školy, součástí může být i část o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Se zákonnými zástupci přijatých dětí podepisujeme Smlouvu o vzdělávání, a to v týdnu od 23. do 27. května 2022.

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem.


Máte otázky? Máme odpověď

 • Kolik přijímáte dětí pro školní rok 2022/2023?

Pro následující školní rok očekáváme hodně volných míst. Kapacita naší školky je 9 dětí, v létě projde ale budova rekonstrukcí a kapacita školky bude zvýšena na 24 míst. 

 • Přijímáte i starší děti než tříleté? Mají šanci se k vám dostat?

Věkově smíšené skupiny jsou jedním z důležitých principů montessori pedagogiky (a to nejen ve školce).  Proto se  snažíme dle možností udržovat rovnováhu v počtu a stáří dětí. Pro 24 míst ve školce chceme mít pro každou věkovou skupinu zhruba 7 - 9 dětí (tříletých, čtyřletých a předškoláků). 

 • Jsou nějaká kritéria přijetí? Mají některé děti výhodu?

Ano, některé děti jsou při přijetí ve výhodnější pozici. Přednostně přijímáme sourozence dětí, které již k nám chodí; děti, které přicházejí z naší školky; děti, které navštěvují předškolní zařízení vedené v souladu s montessori pedagogikou; děti, jejichž rodiče smýšlejí v souladu s konceptem školy. Kritéria přijetí vydala ředitelka mateřské školy a najdete je zde.

Zároveň doporučujeme podívat se na Přehled schopností a dovedností pro příslušné věkové skupiny. K jejich rozvinutosti je přihlíženo při přijímání dítěte do školky. 

Obecně ale nepreferujeme žádné děti. Snažíme se jen sestavit funkční a různorodý kolektiv dětí, a to z pohledu pohlaví i osobnostních vlastností (jak je to jen v takovém útlém věku možné).  

 • Existují nějaké důvody pro nepřijetí dítěte?

Ano, i to se stává. Při výběru zohledňujeme výše uvedená kritéria a rádi známe rodiny dříve, než se rozhodne o přijetí dítěte, abychom mohli společně posoudit soulad rodiny se způsobem vzdělávání v naší školce. Proto rodičům doporučujeme absolvování rodičovského semináře a náhledy v našich třídách. Pokud se stane, že je více přihlášených dětí než míst k přijetí, potom při existenci srovnatelných kandidátů provádíme losování. 

 • Zatím s vaší školkou nijak nespolupracuji, ale zajímá mne. Budete mít den otevřených dveří?

Dny otevřených dveří jako takové nemáme. Komunikovat s námi můžete kdykoliv během školního roku a velmi rádi vám telefonicky, emailem či osobně zodpovíme vaše otázky. 

 • Chtěl(a) bych se zeptat na něco jiného, co tu na stránce není. Kam se můžu obrátit?

Cokoliv dalšího, co vás zajímá, vám rádi zodpovíme. Obracejte se, prosím, na ředitelku školy Petru Komárkovou.

 

Přestup do naší školky mimo termín zápisu

Zvažujete změnu školky? Nebo nastupujete do práce a chcete dítě do školky umístit poprvé, avšak uprostřed školního roku?

Změna školky je administrativně jednoduchá záležitost. Náročná může být pro rodinu i dítě. Aby do sebe všechna kolečka zapadla, je potřeba komunikovat. 

Důvodů pro přestup může být mnoho, každá rodina může mít jiný, od stěhování po nespokojenost s původní školou. Zvažujete-li přestup, zde je více o tom, jaký je proces při přestupu do Mintí školky.

Co dělat pro přestup dítěte?

 • 1
  Zjistit volná místa ve škole
  Naše školka bývá obvykle plně obsazená. Avšak protože od září budeme navyšovat kapacitu, je velká šance, že místa budou i v průběhu roku. Aktuální stav a naplněnost zjistíte u ředitelky školky.
 • 2
  Další kroky jako při zápisu
  Máme-li volné místo, můžeme se začít seznamovat. Postupujte podle kroků týkajících se běžného zápisu pro školní rok 2022/2023.

Máte otázky? Máme odpověď

 • Jsou nějaká kritéria pro přestup? Mají některé děti výhodu?

Kritéria přestupu nemáme, ale ze zkušenosti víme, že jakmile děti stráví nějaký čas na jiné školce, začínají fungovat dle jejích pravidel. Jsou-li hodně řízené, mívají problémy s rozhodováním. Je-li původní školka velmi benevolentní, mívají problémy s respektem k ostatním. Nejvíce připravené na přestup jsou děti z jiných montessori školek nebo alespoň školek, které nesou montessori prvky nebo jsou více otevřené novým vzdělávacím přístupům. Přesto i děti z běžných školek mohou zapadnout do kolektivu snadno, velmi záleží na individualitě dítěte.

 • Existují nějaké důvody pro nepřijetí dítěte?

Ano, stává se, že i když máme volné místo a všechny společné kroky projdeme úspěšně, dítko přesto na nástup či přestup do školky není připravené. To se může stát. Proto při přijetí dítěte využíváme možnost, kterou nám dává školský zákon, a tou je nejdéle tříměsíční doba na zkušenou. Průběžně s rodiči komunikujeme, abychom měli možnost sdílet poznatky z adaptace dítěte na nové prostředí. Děje se tak pro to, aby obě strany (školka i rodina) měly co nejvíce informací pro rozhodnutí, zda se vydat dále společně.

 • Chtěl(a) bych se zeptat na něco jiného, co tu na stránce není. Kam se můžu obrátit?

Cokoliv dalšího, co vás zajímá, vám rádi zodpovíme. Obracejte se, prosím, na ředitelku školy Petru Komárkovou.

 


Schopnosti a dovednosti dítěte dle věku 

základní kritéria do tří let věku

Před nástupem do MŠ 

 • Hygiena
  - samostatně používá toaletu (pomoc potřebuje při utření po použití záchodu),
  - umývá si ruce před jídlem, utírá se do ručníku, vyčistí si zuby,
  - vysmrká se, používá papírové kapesníky.
 • Vztah k dospělým
  - reaguje na své jméno,
  - spontánně poděkuje, pozdraví, poprosí či odpoví na otázku.

 

 

 • Samostatnost v oblékání
  - pozná si své oblečení, obuje se, vyzuje se,
  - dokáže se svléknout, obléknout (mladší s dopomocí).
 • Stravování
  - nají se lžičkou, umí pít z klasické skleničky,
  - přiměřeně věku zvládá udržovat čistotu stolování,
  - je ochotné zkoušet nová jídla.

do čtyř let

 • Komunikační a sociální prostředí
  - zná své jméno a příjmení, zná jména členů rodiny, město, kde bydlí, i adresu,
  - ví kolik mu je let,Znát svůj věk.
  Umět adresu, jméno města, ve kterém bydlí,
  - zná roční období a hlavní projevy (sníh, padající listí, ...), pozná několik druhů rostlin, několik druhů ovoce a zeleniny,
  - dokáže pojmenovat věci kolem sebe, popíše jejich základní znaky,
  - umí vyjmenovat tři povolání.

 

 

 

 • Pozornost
  - soustředí se alespoň 5 – 7 min.
  - postaví stavbu podle jednoduchého vzoru, bez cizí pomoci najde shodné obrázky, udrží v paměti 4 – 5 předmětů, složí obrázek rozříznutý na 5 dílů,
  - pojmenuje obrázky a najde shodné prvky, mezi dvěma předměty porovná shodné a rozdílné znaky,
  - zatleská, popř. jinak reaguje, když uslyší určité slovo v řadě slov,
  - dokáže opakovat pohyby (upažit, zapažit, vzpažit, stoj spatný, zatleskat).

 

 • Myšlení
  - dokáže skládat jednoduché řady předmětů ve správním pořadí, pyramidy, zvládne skládat a vkládat tvary,
  - dokáže určit slova nadřazená (zvíře -  pes, kočka, liška..), určit předmět, který nepatří do skupiny a vysvětlit proč, najít pár,
  - zvládne odpovídat na otázky (Kolik má člověk, zvíře nohou? K čemu slouží dveře, klika? Proč mají domy okna?), umí najít slova opačného významu (tma – světlo, úzký – dlouhý),
  - dokáže vyřešit jednoduché logické úkoly, umí hledat nesmysly a vysvětlit, proč jsou špatně.
 • Logické myšlení
  - umí ukázat předměty nahoře, dole, umí ukázat předměty vlevo a vpravo,
  - rozumí významu nahoře, dole, zleva, zprava, vlevo, vpravo,
  - pozná a pojmenuje základní  matematické obrazce – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, ovál,
  - rozlišuje pravou a levou ruku,
  - dokáže ve svém okolí najít tvarem několik stejných předmětů a několik odlišných,
  - dokáže ukázat předmět, který je ve třídě jeden a který je ve třídě vícekrát,
  - umí ukazovat předměty podobné kruhu, čtverci,
  - umí ukázat, co je ode mne vlevo, vpravo,
  - dokáže srovnat skupiny předmětů dle délký, šířky, výšky, umí srovnávat protiklady.

 

 • Paměť
  - umí po poslechu zopakovat několik slabik ve správném pořadí,
  - dokáže určit, který z dané skupiny zmizel,
  - dokáže převyprávět pohádku, zapamatuje si obrázek s dějem, vybaví si události, které zažilo,
  - naučí se  nazpaměť několik říkanek, básniček, písniček,
  - zvládne po poslechu zopakovat čísla v daném pořadí či zopakovat pět slov v řadě ve správném pořadí,
  - zvládne splnit zadání 3 – 4 úkolů typu Jdi do kuchyně, sedni si na židli, vezmi hrnek, přines ho.
 • Jemná motorika
  - umí ukazovat pomocí jednoho prstu,
  - umí navlékat velké korále na provázek, dokáže zapínat zipy, knoflíky, háčky,
  - umí roztočit káču,
  - zvládne nakreslit horizontální a vertikální (popř. šikmé) čáry dle vzoru, zvládne nakreslit čáru středem proužku a nekolísat,
  - zvládne poměrně přesně vybarvovat větší obrázky, 
  - dokáže propojovat tečky obrázku bez zvednutí tužky z papíru,
  - umí dělat z prstů kroužky - střídavě palec s dalšími prsty,
  - dokáže uvázat uzel.

 

 • Rozvoj řeči
  Znát pohyb zvířat a popsat ho. Kočka mňouká, prase chrochtá…
  Znát pohyb zvířat, had se plazí, zajíc skáče, člověk chodí…
  Popsat obrázek, pohádku třemi nebo čtyřmi větami.
  Správně vyslovovat samohlásky a souhlásky, mimo sykavek a r, ř.
  Správně skloňovat a časovat slova.
  Rozumět významu obecných slov – nábytek, doprava, obuv, hračky, zvířata…
  Správně používat předložky s podstatnými jmény, spojky.
  Používat správně větné členy.
  Odpovídat souvisle jednou větou.
 • Pohybová aktivita
  Skok snožmo.
  Lezení, plazení. Lézt ve vzporu dřepmo po rovině, zvýšené ploše i šikmé.
  Prolézat tmavým tunelem.
  Chytání míče.
  Cviky na plosky nohy.
  Přeskočit překážku na zemi – snožmo.
  Přirozený běh, chůze – přecházet na špičky..střídání nohou ze schodů do schodů.
  Tříleté dítě chodí samostatně. Zvládá chůzi ve skupině i s dospělým. Chůze mezi překážkami, nízké překážky.
  Zvládnout pohyby taneční.
  Zvládnout lezení ve vzporu.
  Základy názvosloví – klek, dřep, klik, stoj,..
  Zkouší poskoky po jedné noze.
   

do pěti let

 • Komunikační a sociální prostředí
  - zná své jméno a příjmení, také  svých sourozenců, rodičů, ví, kde rodiče pracují, ví jméno města, kde bydlí, také adresu,
  - ví, proč potřebujeme lékárnu, doktora, nemocnici, školu, poštu, obchod…
  - zná přírodní jevy, roční období,
  - zná základní pravidla silničního provozu (přechod, semafor…)
  - pozná stromy, keře, listy, plody… 
  - zná existenci jedlých a jedovatých hub, 
  - ví, kde a na čem  roste ovoce, zelenina, různé plody…
  - pojmenuje a popíše různá povolání, odpovídá na otázky: Kdo staví domky? Kdo maluje? Kdo prodává zboží? Roznáší poštu?…
 • Pozornost
  - dokáže řešit úkol 10-15 min bez roztěkanosti, 
  - udrží v zorném poli udržet alespoň 8 předmětů, nalezne rozdíly mezi šesti předměty, dokáže najít pět párů stejných předmětů, pexesa, apod.,
  - samostatně vyřeší úlohu podle zadaného vzorce,
  - vytleská či vyťuká rytmus dle vzoru,
  - zopakuje větu hned po vyslechnutí (např. Šel pštros s pštrosicí a pštrosáčaty ke mně),
  - odpoví na otázku po krátkém poslechu (cca pět vět),
  - zopakuje řadu tří slabik, čísel, dnů,…
 • Myšlení
  - umí vyhledat a objasnit rozdíly mezi předměty, zvládne složit obrázek z deseti dílů, dokáže najít předmět ze skupiny šesti v řadě a objasní proč,
  - umí určit posloupnost událostí,
  - umí odpovídat na otázky: Léto je teplejší než zima, tak zima je… Je-li strom vyšší než pařez, pak je pařez…
  - dokáže vyhledat chyby na obrázku,
  - zvládne najít ve skupině slovo, které se mezi ně nehodí; auto, motorka, kolo, nákladní auto, kniha, koloběžka…

 

 

 • Logické myšlení
  - zvládne vyjmenovat řadu čísel do deseti (popř. pokročilí sčítat),
  - umí používat základní a řadové číslovky,
  - zvládne srovnat číselnou řadu od 1 – 10, určí, které číslo je větší, menší…
  - zná názvy dnů v týdnu, posloupnost, kolik má den hodin, hodina minut,
  - dokáže odpovídat na porovnávající otázky typu Pět dětí je méně než šest dětí? Kolik hrnků musíme dát k první skupině, aby bylo v obou stejně…
  - dokáže porovnat až deset předmětů – podle šířky, výšky, délky, rozumí vztahům mezi nimi, 
  - rozlišuje geometrické tvary – ovál, kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, mnohoúhelník, podobnost, rozdílnost,
  - orientuje se na papíře i v okolí (zprava, zleva, zepředu, zezadu, shora..)
  - zkouší vyjmenovat měsíce.
 • Paměť
  - zvládne si v jedné až dvou minutách zapamatovat 6 – 8 obrázků,
  - umí odříkat básničku, popř. několik veršů,
  - umí odpovědět na otázky vztahující se k obrázku,
  - zvládne si zapamatovat souvětí po jednom poslechu, napr. Anežka vstala, najedla se, vyčistila si zuby, oblékla se, vzala si batoh a šla do skolky.
  - zvládne si zapamatovat a vyjmenovat osm slov, které dvakrát vyslechlo,
  - zopakuje pohyby dle vzoru (připažit, vzpažit, poskočit, roznožit).

 

 • Jemná motorika
  - umí malovat ve vzduchu rukama obrazce,
  - umí stříhat podél předkreslené čáry,
  - zvládne tleskat tiše, hlasitě, v různém tempu,
  - dokáže opakovat drobné pohyby prsty; klepat, kruhové pohyby, zamykat, proplétat nit,
  - zvládne zavázat uzel na tlustém provazu, 
  - umí provádět jednoduché pohyby podle vzoru,
  - umí modelovat z plastelíny, hlíny zvířata, lidi, předměty,
  - dokáže zapínat zip, knoflíky, šroubovat, natahovat, háčky.

 

 • Rozvoj řeči
  Umět správně vyslovit všechny hlásky.
  Vypravovat děj bez vybízení.
  Pokračovat ve vyprávění známé pohádky.
  Vyprávět o tom, co zažilo o víkendu, prázdninách, o včerejším dni…
  Sestavit plynulý popis obrázků alespoň v 6 větách.
  Zapojit do slohu míru fantasie a představivosti.
  Popsat předměty s charakteristikou (velikost, tvar, barva, chuť…)
  Vyprávět řetěz slov, následující začíná na písmeno, kterým končí slovo předcházející.
 • Pohybová aktivita
  Plazit se pod překážkou po zádech s odrážením nohou o podlahu, plazit se po lavičce.
  V lehu na břiše se přitahovat rukama – na lavičce.
  Vystupovat a sestupovat po žebříku – střídat ruce i nohy.
  Chůze je plynulejší a jistější. Zlepšuje se koordinace pohybů.
  Dítě mění rychlost chůze, umí chůzi na zvýšené i šikmé ploše, překážky plynule překračuje. Chůze ve volných i vázaných rytmech.
  Poskoky a skoky snožmo na místě i z místa – vzad, vpřed, stranou i přes nízké překážky. I v běhu přeskok.

 

 

 

 • Základy čtení
  Správně vyslovovat všechny hlásky, mluvit plynule a srozumitelně.
  Používat v řeči podstatná jména, znát povolání…
  Umět věty jednoduché i rozvité.
  Používat přímou i nepřímou řeč.
  Sestavit krátký popis předmětu, obrázku.
  Dělit slova na písmena a pojmenovat, z jakých písmen se skládají slova.
  Dělit slova na slabiky a tvořit ze slabik slova. Př. Au-to-bus…
  Správně a rychle tvořit z určeného počtu slabik jednoslabičná, dvojslabičná slova…

předškoláci

 • Komunikační a sociální prostředí
  - zná členy své širší rodiny, zná svoji adresu, zemi, hlavní město, vlajku ČR, 
  - zná název planety, na níž žijeme,
  - umí popsat základní povolání, čím se zabývají, jaký přináší užitek,
  - umí vyjmenovat roční období, části dne ve správném pořadí, zná jarní, letní, podzimní a zimní měsíce,
  - rezezná keř, strom, bylinu,
  - umí pojmenovat přírodní jevy (zatmění, bouřky, zemětřesení, …),
  - odliší luční květiny od zahradních, rozliší zvířata – masožravce, všežravce, býložravce,…, stěhovavé ptáky (Které můžeme vidět v zimě?).

 

 • Pozornost
  - zvládne řešit úlohy 20 minut,
  - udrží v zorném poli 10 předmětů, nalezne alespoň šest rozdílů mezi předměty,
  - dokáže přesně zkopírovat vzor, pohyb, dokáže hrát hry na pozornost a rychlost,
  - umí tlesknout, když rozpozná podstatné jméno, např. hračka,
  - umí vybírat slova, která končí/začínají hláskou A, …

 

 

 • Myšlení
  - dokáže řešit logické úlohy typu Když stojí kačena na jedné noze, váží dvě kila. Kolik váží, když si stoupne na obě nohy?
  - určuje posloupnost událostí,
  - dokáže doplnit věty typu: Je-li stůl vyšší než židle, je židle… Je-li dva více než nula, je nula…
  - umí najít ve skupině slov nehodící se. Jan, Filip, Petr, Ondřej, Ivana, Novotný,
  - vyhledá a objasní nesmysl na obrázku,
  - umí pojmenovat rozdíly mezi předměty a jevy, dokáže objasnit, který předmět se nehodí a proč.

 

 • Logické myšlení
  - zná číslice do 10 a znaky +,-, =, umí  vyjmenovat číselnou řadu,
  - dokáže řešit a tvořit  úlohy se sčítáním a odčítáním,
  - používá aritmetické znaky,
  - umí rozdělovat geometrické tvary na dva, čtyři stejné díly - kruh, čtverec, obdélník, …
  - zná měsíce a ví, jak se nazývá aktuální měsíc, týden, zná pořadí dnů v týdnu,
  - umí vyjmenovat vzestupně i sestupně čísla první desítky,
  - umí k číslu přičíst a odečíst o jedničku.

 

 

 

 • Paměť
  - zvládne si zapamatovat deset obrázků,
  - dokáže nazpaměť odříkat verše, básničky, pohádky, vyprávět děj, obsah, zážitky,
  - zvládne doslova zopakovat čtyři věty,
  - zvládne si zapamatovat a zopakovat souvětí po jednom poslechu,
  - dokáže si zapamatovat jazykolamy.

 

 

 

 

 • Jemná motorika
  - složí z kostek podle vzoru daný tvar, 
  - složí lodičku z papíru, 
  - dokáže vystřihnout tvarově kompliované obrázky,
  - vytvoří kresbu v různých formátech tak, aby byl zaplněn celý papír (v řádku, sloupci, širokém pruhu, …),
  - umí kreslit předměty dle předlohy i podle fantazie,
  - zvládá správně držet tužku, štětec, regulovat tlak na papír, měnit směr tahu, dokáže vyšrafovat obrazce, neporušovat obrysy, umí pečlivě vybarvit i složité obrázky, 
  - umí malovat podle čtverečků, předkreslených řádků a nepřetahovat.

 

 • Rozvoj řeči
  Umět správně a rychle vytvářet slovní spojení miska ze dřeva – dřevěná miska.
  Vysvětlit význam přísloví – Bez práce nejsou koláče…
  Vytvářet souvětí z určených slov, obrázků, na dohodnuté téma, …
  Popsat pohádku podle obrázků, popsat děj, vyprávět příběhy ze života, …
  Zřetelně recitovat verše, odlišit intonaci, umět vyjádřit pocity – radost, smutek, bolest .,..

 

 • Pohybová aktivita
  Lezení ve vzporu dřepmo s obměnami – vpřed, vzad, stranou, po třech – na zemi, zvýšené ploše, …
  Běh, chůze přes překážky i mezi nimi.
  Lezení po lavičce soupaž na zádech i břichu, samostatně přelézat, podlézat různé překážky.
  Správný úchop rukou při lezení a výstupu na nářadí.
  Chůze s orientací v prostoru, s překračováním překážek i na nářadí.
  Chůze ve dvojici,… sportovní, taneční chůze.
  Skok do výšky, do dálky i z vyšší roviny.
  Skoky a poskoky na jedné noze.
  Poskoky a skoky v rytmu a koordinovaně.
  Dítě ovládá a reaguje na základní názvosloví (vzpor, dřep, stoj, ležmo, upažit).
  Základy akrobacie – kotoul, čertík, …
  Zpevňovací a posilovací cviky.
 • Základy čtení
  Sestavovat věty ze čtyř slov.
  Dělit věty na slova, slova na slabiky, …
  Poznat jednoslabičné a dvouslabičné slovo.
  Vizuálně rozlišit souhlásky a samohlásky.
  Vyslovovat měkké a tvrdé hlásky.
  Zkoušet poznat podle přízvuku, zda je věta oznamovací, rozkazovací, tázací, přací.

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.