Volby do školské rady – 12. a 13. února 2024

Ředitelka školy vyhlásila na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 1 člena školské rady Montessori Institutu, základní školy a mateřské školy v Brně volených zákonnými zástupci nezletilých žáků

V rámci letošních doplňujících voleb byl zvolen jeden kandidát z řad zákonných zástupců nezletilých žáků na zbývající část volebního období 2021-2024. Jedná se tedy o dvouleté období

PDF dokument s bližšími informacemi naleznete zde: https://www.mintbrno.cz/wp-content/uploads/2024/02/2024-02-SR-Vyhlaseni-voleb.pdf