Montessori základní škola

O nás a jak to u nás chodí

Jakým směrem jdeme, jaký je režim dne?

Náhledy do výuky

Chcete se k nám přijít podívat?

Školné

Školné Mintu na rok 2022/2023 je 5600 Kč za měsíc.

Stravování

Zdravá strava je pro dítě natolik důležitá, že dbáme na její kvalitu.

Organizace školního roku

Přijímání dětí a zápis

Chcete, aby vaše dítko chodilo do Mintu?

Naším cílem je rozvíjet jedinečnou individualitu vašeho dítěte.