Akeditovaný kurz
Základy montessori pedagogiky (6-9 let)

Zveme vás na akreditovaný kurz Základů montessori pedagogiky pro věk 6-9 let lektorovaný Zuzanou Premou. Bude pobíhat ve dnech 2.-4. března a 13.-15. dubna 2018 (6 dní). Zuzana má dlouholeté zkušenosti i odpovídající teoretické znalosti. Kurz je akreditován MŠMT, je vhodný i pro učitele, stejně tak pro rodiče školáků.


Šestidenní seminář "Základy Montessori pedagogiky pro věk 6–9 let" je minimálním základem, který účastníkovi systém Montessori představí a seznámí jej s naprosto odlišným přístupem k dětem ve věku 6–9 let. Kurz je určen zakladatelům škol, pedagogům, pracovníkům školství a dalším zájemcům, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání podle Montessori pedagogických principů včetně rodičů a prarodičů. Seminář je akreditován MŠMT. Na semináři se seznámíte nejen s teorií, ale získáte i praktické dovednosti a poznatky. Důraz je kladen na prohloubení pochopení a aplikaci Montessori principů - práce s příběhy, s pomůckami a hlavně svobodnou samostatně zodpovědnou práci dětí. Je zároveň vhodným startem pro zájemce o případné další dlouhodobé studium. Leccos si i sami vyzkoušíte. V závěru každého dne bude vyhrazen čas na otázky a diskuzi.

Program semináře

  • 1. den - Základní montessori principy v aplikaci na ZŠ
  • 2. den - Kosmická výchova
  • 3. den - Kosmická výchova
  • 4. den - Český jazyk
  • 5. den - Matematika
  • 6. den - Geometrie

Lektorka

Ing. Zuzana Berenika Préma

  • zkušenosti s výchovou a vzděláváním všech věkových kategorií včetně vzdělávání učitelů od r. 1990
  • zkušenosti s Montessori od r.1998 (praxe, kurzy, SpoMo, AMS, AMI)
  • vystudovala pedagogickou fakultu UK
  • založila a byla u zrodu několika montessori školek a škol a mnohé inspiroval

Podrobnosti semináře a přihlášky

Kdy: 2.–4. března 2018
Cena: 6000 Kč
Přihlášky: zzprema@gmail.com

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.