Fotogalerie Mintu 2021/2022

Rodiče se pro přístup ke všem fotografiím roku 2021/2022 mohou přihlásit zde:

Jak jsme v květnu 2022 prožili

společný čas v MŠ


Jak jsme v květnu 2022 prožili

s MŠ výpravu ke Svratce


Jak jsme v květnu 2022 prožili

Ukázkové odpoledne pro muže


Jak jsme v květnu 2022 prožili

program v ZOO s názvem Od rovníku k pólu


Jak jsme v květnu 2022 prožili

ukázkové odpoledne pro ženy


Jak jsme v květnu 2022 prožili

výpravu do Jungle parku


Jak jsme v roce 2022 prožili

květen ve 2. trojročí


Jak jsme v roce 2022 prožili

čarodejnice ve školce


Jak jsme v roce 2022 prožili

duben ve školce


Jak jsme se v dubnu 2022 se školou zapojili do akce 

ukliďme Česko


Jak jsme v dubnu 2022 ve školce oslavili 

den Země


Jak jsme v dubnu 2022 programovali

ozoboty


Jak jsme si v dubnu 2022 se školkou vyrazili

do jabloňového sadu


Jak jsme prožívali v roce 2022

duben v 1. trojročí


Jak jsme si v dubnu 2022 pozvali

exotická zvířata


Jak jsme v dubnu 2022 tvořili

na velikonoce ve školce


Jak jsme v dubnu 2022 ve 2. trojročí tvořili

na velikonoce


Jak jsme v dubnu 2022 prožili

zápis do Mintu


Jak jsme v březnu 2022 prožili ve 2. trojročí

ukázkové odpoledne pro rodiče


Jak jsme v březnu 2022 prožili

jarní brigádu i s rodiči


Jak jsme v březnu 2022 prožívali 

březen ve školce


Jak jsme v březnu 2022 prožívali 

březen v prvním trojročí


Jak jsme v březnu 2022 prožívali 

březen ve druhém trojročí


Jak jsme v březnu 2022 ve školce vyrazili na 

výpravu na koniklece


Jak jsme v březnu 2022 ve školce slavili

masopustní karneval na téma povolání


Jak jsme v únoru 2022 ve druhém trojročí pod vedením Czechitas

trénovali programování ve scratchi


Jak jsme v únoru 2022 ve druhém trojročí

cvičili v tělocvičně


Jak jsme v únoru 2022 ve druhém trojročí prováděli

mumifikaci jablek


Jak jsme v únoru 2022 prožívali výpravu na

Olympijský festival


Jak jsme v roce 2022 prožívali 

únor v prvním trojročí


Jak jsme v roce 2022 prožívali 

únor ve školce


Jak jsme v roce 2022 prožívali 

únor ve druhém trojročí


Jak děti ze školky vyrazily v lednu 2022 

na výpravu do Moravské galerie jako "Bludičky v labyrintu"


Jak děti z prvního trojročí vyrazily v lednu 2022 

na andělskou výpravu do Papillonie


Jak jsme se školkou v lednu 2022 prožívali

výpravu do Anthroposu


Jak ve škole probíhal v lednu 2022 

lyžařský výcvik


Jak ve školce probíhal v lednu 2022 

barevný týden


Jak čtveřice z 2. trojročí vyrazila v lednu roce 2022 na andělskou výpravu 

do Vidy!


Jak jsme v roce 2022 prožívali 

leden ve školce


Jak jsme v roce 2022 prožívali 

leden ve 2. trojročí


Jak jsme v roce 2022 prožívali 

leden v 1. trojročí


Jak jsme v 1. trojročí v roce 2021 prožívali 

ukázkové odpoledne pro ženy


Jak si v prosinci 2021 školkáčci vyrazili na 

vánoční trhy


Jak jsme v roce 2021 prožívali 

prosinec v 1. trojročí


Jak v prosinci 2021 žáci 2. trojročí šli do školky povídat 

o Miloši Macourkovi


Jak jsme v roce 2021 prožívali 

prosinec ve 2. trojročí 


Jak jsme si v 2021 užili

prosinec ve školce


Jak jsme si v prosinci 2021 užili

plavecký kurz


Jak jsme si v prosinci 2021 užili

Mikuláše


Jak jsme v listopadu 2021 

v 1. trojročí pozvali muže na výuku


Jak si děti v listopadu roce 2021 připravili

ukázkové odpoledne pro muže ve 2. trojročí 


Jak jsme se školkou prožili v listopadu roce 2021

výpravu k Anthroposu 


Jak jsme v listopadu 2021 vyrazili na andělskou výpravu 

do Papilonie - motýlího domu


Jak jsme se školkou prožili v listopadu roce 2021

předškolní přípravu


Jak jsme se školkou prožili v roce 2021

výpravu na Holednou


Jak jsme prožili v roce 2021

listopad ve druhém trojročí


Jak jsme prožili v roce 2021

listopad v prvním trojročí


Jak jsme prožili v roce 2021

listopad ve školce


Jak jsme si v listopadu v roce 2021 užili

divadlo Anténa a představení Narodil se skřítek


Jak jsme se v říjnu v roce 2021 zapojili do projektu

záložky do škol


Jak jsme v roce 2021 prožívali naše odpoledne

ve družině v říjnu


Jak jsme v říjnu roce 2021 ve 2. trojročí prožili

dýňový čtvrtek


Jak jsme v říjnu roce 2021 ve školce prožili

dýňohrátky


Jak jsme v říjnu roce 2021 v 1. trojročí

bruslili


Jak jsme v roce 2021 prožívali

říjen v 1. trojročí


Jak jsme v roce 2021 prožívali

říjen ve školce


Jak jsme v roce 2021 prožívali

říjen ve 2. trojročí


Jak jsme prožívali I.M v září 2021

výpravu na výstavu o zaniklém životě na Moravě


Jak jsme v MŠ prožívali v září 2021

výpravu do Mendelova muzea za buňkami


Jak jsme v MŠ prožívali v září 2021

výpravu na přehradu