I my si rozšiřujeme obzory

Na konci července jsme se zúčastnili světového Montessori kongresu v Praze. Je inspirující, že tisíce lidí sdílí myšlenku Marie Montessori, která se dá v podstatě označit za pokračovatelku Jana Amose Komenského. Učit děti lze i jinak než za tereziánských dob, tedy jinak než frontálním předkládáním faktů. Vedení dětí dle M. Montessori učí děti ptát se, hledat souvislosti a odpovědi, spolupracovat a pomáhat si. Na kongresu se sešlo přes 1800 lidí ze 71 zemí světa. A témata byla více než aktuální. Vždyť i samotné moto kongresu bylo Cesta k míru.

A že vzdělání není nikdy dost, tak se i naše paní učitelka Zdeňka pustila do diplomového kurzu pod hlavičkou organizace Montessori ČR.