Jak si děti z MŠ povídaly o Třech králích

Po vánočních svátcích jsem ve školce pokračovali s povídáním o Třech králích. Děti se seznámily s tradicí svátku i s jeho historií. Kromě výroby korun si na „elipse“ prožily cestu do Betléma těchto tří mudrců, ke kterému postačila prostěradla. Děti si zazpívaly koledu, se kterou obcházejí domy.

Dozvěděli jsme se jednu zajímavost:

Písmena K+M+B, která tři králové píší na dveře, neznamenají jejich jména, ale je to zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus požehnej tomuto domu“.

Fotky najdete zde