Kurz Vědomá komunikace s Radimem

Alfou a omegou našich vztahů je úroveň naší komunikace. A právě vědomá komunikace nám umožňuje pěstovat zdravé a radostné vztahy, ve kterých se daří důvěře, respektu a vzájemné podpoře.

Tento jedinečný kurz efektivně rozvíjí schopnosti a dovednosti účastníků:

  • zastavit se, rozvíjet kapacitu být plně při tom co se děje a bez posuzování si všímat (jemné techniky vnitřní práce  – meditace mindfulness, chi-kung, total relaxation);
  • respektujícím způsobem vyjadřovat a pojmenovávat své pocity, potřeby a přání;
  • naladit se na sebe a svého partnera, vědomě naslouchat a používat empatickou reakci;
  • tvořivě řešit konfliktní situace (asertivita) a zvládat silné emoce (první emoční pomoc)
  • pěstovat ve vztazích to dobré prostřednictvím pozitivních návyků, selektivním vedením pozornosti, rozvojem vděčnosti a oceňováním.

Kdy kurz probíhá?

V sobotu 22. 4. 2023 a v neděli 23. 4. 2023.

Sobota 9:30 – 17:30
Neděle 9:30 – 12:30

Jak kurz probíhá?

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka. Důraz je kladen na prožitek a sdílení, nácvik dovedností a principů vědomé komunikace, následnou reflexi a zpětnou vazbu vedoucího kurzu. Proces učení je umocněn vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 12 účastnících.

Kde se přihlásím?

Přímo na stránkách kouče a lektora Radima Kudělky, a to je zde.