Návštěva Mikuláše

Dnes navštívil děti ve škole i školce svatý Mikuláš. Podle dostuplných zdrojů to byl člověk, který se narodil okolo roku 260 ve Městě Patara. Je znám jako patron rybářů a námořníků, dětí a studentů.  Ačkoli pocházel z křesťanské rodiny byl velmi skromný a měl dobré srdce. Jako mladý se stal biskupem a celý život pomáhal chudým a pronásledovaným. Dožil se devadestáti let. Po jeho smrti byl všude uctíván  a prohlášen za svatého. Jeho štědrost si připomínáme dodnes.