Šablony II - Personální podpora vzdělávání v ZŠ Mint

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií skrze Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašovaný Ministrerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013431.

Projekt je v realizaci od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021. 

Jádro projektu spočívá ve využití tří "šablon", které vyšly jako vhodné pro naši školu po provedeném dotazníkovém šetření. Jedná se o šablony:

  • Školní asistent - personální podpora ZŠ
  • Tandemová výuka v ZŠ
  • Realizovaný projektový den


"Díky realizaci projektu jsme rozšířili své řady o důležitou osobu našeho týmu - Danielu. Daniela je zde pro naši podporu a pro podporu dětí. Jsou to ruce i hlava navíc, kterých se nám nedostávalo. A jako bonus rozdává spoustu úsměvů. Děkujeme."

Petra K.

Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.