Poděkování rodičům dětí z naší školky

Mnohokrát děkujeme rodičům všech školkových dětí, kteří poskytli finanční dar, jako podporu školce v době jejího „koronavirového“ uzavření. Velmi si toho vážíme.