EMOCE, MŮJ DOBRÝ PŘÍTEL. Praktický kurz emoční inteligence.

EMOCE, MŮJ DOBRÝ PŘÍTEL

Emoce jsou tady s námi každou vteřinu, celý náš život. Pokud jim rozumíme a víme, jak s nimi zacházet, dávají nám sílu k akci, vedou nás k lepším rozhodnutím a pomáhají nám lépe chápat naše blízké.

Pojďte rozvinout svoji schopnost používat emoce tak, abyste dokázali být sami sebou, užívat si život ve všech barvách a přitom jste žili v harmonii s ostatními.

Kurz je určen všem, kteří chtějí:

  • rozumět lépe emocím a umět je efektivněji používat ve svém profesním i osobním životě
  • lépe zvládat stres, rozvíjet harmonické vztahy a zapřahat emoce k vyšší výkonnosti.

Na kurzu se dozvíte a naučíte jak:

  • si uvědomovat, rozlišovat a pojmenovávat své emoce (práce s emočníma kartami);
  • zvládat stres, strach a zátěž a rozvíjet emoční stabilitu (transformační zvládání); 
  • používat rozličné metody emoční kultivace (tvořivé slovo, pohyb, umění, meditace,…);
  • transformovat emoce v náročných situacích (technika první emoční pomoci);
  • být empatický a přitom ukotvený ve svém středu (používat empatickou reakci); 
  • se naladit do stavu flow a využívat emoce pro dosahování svých cílů;
  • rozvíjet pozitivní emoční naladění a zdravé vnitřní prostředí (nastavení work-life balance, denních rituálů a týdenního rytmu, neurotransmitery štěstí, rozvoj věděčnosti). 

Jak kurz probíhá?

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí za využití metod zrychleného učení, s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka. Důraz je kladen na rozvoj praktických dovedností, vyzkoušení si a osvojení jednoduchých technik pro práci s emocemi, rozvinutí Vašeho osobního „emočního vějíře“. Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 12 účastnících.

Termín kurzu: 6.4. – 7.4. 2024,  Sobota 9:30 – 17:30, Neděle 9:30 – 12:30

Místo konání kurzu:  MINT Montessori institut Brno, Krymská 399/2, 625 00 Brno-Starý Lískovec

Kde se přihlásím? Přímo na stránkách kouče a lektora Radima Kudělky, a to je zde.