Sněmy v Mintu

První středou v měsíci jsme zahájili tradici školních sněmů. Děti mají možnost vyslovit své dotazy, připomínky a přání tak, aby se nám v Mintu dobře žilo.

Držte dětem palce.