Výprava do Papilonie

Skupinka dětí si vymyslela výpravu za motýly. Všechno si naplánovaly, zajistily si vstup, našly cestu a vyrazily. Výprava byla celá v jejich režii a dopadla úspěšně – zvládly nezabloudit, dopravit se bezpečně, obdivovat motýly a udělat si záznam do výpravového deníku.

Dokonce dostaly dáreček do třídy!

Fotky z výpravy najdete zde.