Výsledky zápisu

Milí rodiče předškoláků, děkujeme za to, že jste se rozhodli svěřit vám vaše dítko do 1. ročníku.

V pátek 1. 4. 2022 proběhl v Mintu zápis dětí do 1. ročníku. Většinou přišli rodiče i s dětmi, některé děti byly nemocné a rodiče přišli bez nich.

Děti si zkusily několik jednoduchých aktivit a jejich provádění dětem nedělalo problém. Vyzkoušely si poznat některá z písmenek nebo čtení, pouštěly se do počítání, kdo do kolika, které dítko zvládlo (nebo bylo zastaveno, že víc než do 100 není potřeba počítat), děti si také zkoušely aktivity spojené s postřehem či prostorovou orientací.

Jejich rodiče v té době odevzdávali přihlášky nebo si fotili své ratolesti.

Na závěr zápisového dne, kdy už byly všechny děti doma či na cestě domů, byla vyhodnocena kritéria pro přijetí. Řada dětí, které navštěvovaly Mintík, měla stejný počet bodů a muselo být losováno.

Pro školní rok 2022/2023 bylo přijato 12 dětí.

Přijaté děti dle kódů z přihlášek (pořadí v seznamu neurčuje faktické pořadí dle bodových kritérií):

 • XGT-MNS-NP9,
 • JUE-W1H-JI0,
 • PGW-ITJ-Z00,
 • U2F-KXI-E4D,
 • 3TW-UQE-II0,
 • LF8-8UO-XIE,
 • 75R-O75-4FA,
 • TJ2-T7J-LQG,
 • 8PD-I1D-W5J,
 • 6N4-WYR-DND,
 • FNJ-FSV-KLE

Fotografie ze zápisu najdete zde.