Výsledky zápisu do ZŠ

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu budou zveřejněny na tomto místě nejpozději ve úterý 20. dubna 2021.

Zákonným zástupcům přijatých dětí bude emailem zaslána Smlouva o vzdělávání. Dvě vyplněné a podepsané kopie Smlouvy a dalších dokumentů doručí zákonný zástupce škole (jedním z výše popsaných způsobů v odstavci o doručování, případně vhodit přímo do poštovní schránky na budově školy), a to nejpozději do pátku 23. dubna 2021.

Podepsané dokumenty školou (včetně Rozhodnutí o přijetí) budou následně rozeslány doporučeně zákonným zástupcům. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doporučeným dopisem.

 

Výsledky zápisu

Přijatí: 

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby v případě změny rozhodnutí o nastoupení k docházce do Mintu tuto skutečnost neprodleně písemně oznámili na adresu marie.prudikova@zsmint.cz. Případné uvolněné místo bude ihned nabídnuto náhodně vylosovanému zájemci z nepřijatých uchazečů.

Nepřijatí: ......

Rodiče nepřijatých dětí budeme v případě uvolnění místa kontaktovat.

 


Naším cílem je zprostředkovávat dětem odkaz Marie Montessori a otevírat jim cestu k přírodě.