Vyrazili jsme do Jungle Parku

Jedna z dalších výprav a rovnou i tělocvičné snažení nás zavedly do Jungle parku.